Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 23 (468), грудень 2019 р.

Скачати PDF

РЕВМАТОЛОГІЯ

35 Підсумки року в ревматології
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), член президії правління Асоціації ревматологів України, президент Асоціації ревматологів м. Києва, член Європейської ліги з васкулітів (EUVAS), доктор медичних наук, професор О.Б. Яременко
36-38 Ревматологічні хвороби: мультидисциплінарний підхід до лікування
Л.В. Хіміон, Т.В. Талаєва, О.Б. Яременко, С.В. Чернюк, О.А. Бур’янов
За матеріалами НПК, 31 жовтня – 1 листопада, м. Київ
41 Застосування етодолаку (Етол SR) у лікуванні хронічних ревматичних захворювань: фокус на коморбідних пацієнтів
керівник експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру рідкісних і фармакорезистентних ревматичних хвороб ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Г.О. Проценко
За матеріалами НПК, 31 жовтня – 1 листопада, м. Київ
42 Контроль болю при остеоартриті: невирішені проблеми та нові можливості
доктор медичних наук, професор О.П. Борткевич (кафедра терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ)
За матеріалами НПК, 31 жовтня – 1 листопада, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

23 Запальні та функціональні захворювання кишечнику: в центрі уваги – синдром абдомінального болю
доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук М.М. Руденко
За матеріалами науково-практичної конференції, 21-22 листопада, м. Київ
25 Адеметіонін у лікуванні хворих на хронічний гепатит С
професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Л.Л. Пінський
За матеріалами науково-практичної конференції, 9 жовтня, м. Київ

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3-4 Терапия базальным инсулином: как улучшить прогноз пациента с сахарным диабетом?
K. Bernard, S. Harris, Ю.И. Комиссаренко, А. В. Потапчук
По материалам EASD-2019, г. Барселона, Испания

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

28-29 Оцінка ефективності та безпеки застосування сиропу Пектолван® Ц у комплексному лікуванні пацієнтів із ХОЗЛ
О.О. Крахмалова, д.м.н., А.Ю. Токарєва, відділ кардіопульмоноголії ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
32-34 Ефективність і безпека застосування комбінації амброксолу гідрохлориду з карбоцистеїном у комплексному лікуванні гострих запальних захворювань дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем
Л.В. Хіміон, д.м.н., Т.О. Ситюк, к.м.н., С.В. Данилюк, к.м.н., Н.В. Кіча, к.м.н., кафедра сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

8-9 Раціональне використання антибіотиків як метод подолання антибіотикорезистентності
І.Г. Березняков, І.В. Кошель, М.В. Хайтович, В.І. Березняков, А.В. Александрін, О.А. Риков, С.В. Зайков, Л.В. Юдіна
За матеріалами науково-практичної конференції, 15-16 листопада, м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ

15-16 Поєднана блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи: за і проти
О.Я. Королюк, к.м.н., кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18-19 «Міфи та реальність сучасної медицини»: підходи до лікування пацієнтів у світлі новітніх рекомендацій
завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор В.І. Попович; професор кафедри неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, доктор медичних наук Т.М. Слободін; завідувач відділу гіпертонічної хвороби ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Л.А. Міщенко
За матеріаламии телемосту, 28 листопада, м. Київ
20-21 Новые подходы в лечении нарушения терморегуляции у детей
О.В. Пионтковская, Областная детская клиническая больница № 1 г. Харькова; В.Б. Оленич, А.Н. Савво, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

30-31 Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів
З.С. Скалецька, Л.Ф. Матюха, М. Унган, О.К. Толстанов, З. Клеменц-Кетіш, Р. Ассенова, Л. Козловська, В. Яськів, О.А. Владимиров
За матеріалами науково-практичної конференції, 5-6 грудня, м. Київ

УРОЛОГІЯ

26-27 Інфекції сечовивідних шляхів: у якому напрямі рухатися? Нові альтернативи лікування ІСШ
К. Г. Набер, З. Тандогду, Б. Кьовес, Г. Бонкат, Ф. Вагенленер
За матеріалами EAU, 16 березня, м. Барселона, Іспанія