Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (520), 2022 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

11,17 Еволюція неврологічних проявів у разі COVID‑19
Завідувач кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук Олександр Іванович Кальбус

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА 2019

12-13 Молнупіравір для перорального лікування амбулаторних пацієнтів із COVID-19
A.Й. Берналь, М.М. Гомес да Сільва, Д.Б. Мусунгайе, Е. Ковальчук та ін., група дослідження MOVe-OUT

РЕВМАТОЛОГІЯ

18-19 Нові можливості підвищення безпеки лікування хворих на остеоартрит і ревматоїдний артрит в умовах пандемії COVID-19
20-21 Суглобовий синдром в осіб старшого віку
О.М. Біловол, академік НАМН України, д.м.н., професор, І.І. Князькова, д.м.н., професор, кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА

28-29 Вогнепальні поранення: тактика надання допомоги та профілактика тромботичних ускладнень
Доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук Денис Сергійович Миргородський

КАРДІОЛОГІЯ

23 Профіль артеріального тиску non-dipper: клінічні наслідки та можливості моксонідину
Ю.С. Рудик, д.м.н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Нацiональний iнститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
26-27 Кардіопротекторний ефект донатора оксиду азоту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією
В.К. Тащук, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
30-31 Можливості застосування фіксованої комбінації левокарнітину та L-аргініну при хронічній ішемічній хворобі серця
М.І. Швед, д.м.н., професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

32 Больовий синдром у неврології: ефективний старт терапії
В.А. Гриб, д.м.н., професор, завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету