Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4 (521), 2022 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

14-15 Дослідження InRange: перші результати та практичні висновки
16-17 Особливості вибору лікування діабету в умовах воєнного стану
Доцент кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Христина Андріївна Москва
18-19 Зміни в терапії цукрового діабету й ожиріння через науку та інновації

ФАРМКОМПАНІЯ

4-5 Разом до перемоги

ДЕРМАТОЛОГІЯ

21 Вогнищева склеродермія
Л. Д. Калюжна, д.м.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ

АЛЕРГОЛОГІЯ

26-27 Респіраторні алергози

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХОТЕРАПІЯ

30-31 Критерії безпеки вазотропних засобів із позицій клінічної фармакології: оцінка ризиків і шляхів оптимізації терапії в ангіоневрології
С.Г. Бурчинський, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

35-36 Перехрест біліарної рефлюксної гастропатії та функціональної диспепсії: клініко-ендоскопічні особливості та підходи до лікування
С. М. Ткач, д.м.н., професор, Ю. Г. Кузенко, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України; А. Е. Дорофєєв, д.м.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

28-29 Питання персоніфікованого підходу у веденні пацієнтів старших вікових груп
О.М. Біловол, академік НАМН України, д.м.н., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, І.І. Князькова, д.м.н., професорка, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, Харківський національний медичний університет