27.03.2015 Остеопороз как биологическая проблема

В результате естественного развития человек к определенному возрасту достигает максимального показателя костной массы – пиковой костной массы. Сроки ее достижения варьируют, начиная с 17-18 до 35 лет. Пик костной массы образует плато, сохраняющееся в течение нескольких лет. Размеры и массивность скелета определяются реализованной в течение периода роста генетической программой, гормональным статусом, характером питания, механической нагрузкой на скелет.  Генетическую программу по строитель...

27.03.2015 Актуальні проблеми дитячої фтизіатрії

Однією з нагальних проблем сьогодні є ріст захворюваності та смертності від туберкульозу, збільшення резервуару туберкульозної інфекції. На жаль, більшість туберкульозних лікарень мають застарілу апаратуру та обладнання. Імунологічний аналізатор, подарований Київській міській дитячій клінічній туберкульозній лікарні Ротарі-клубом «Київ-Центр» за сприяння Ротарі-клубу Великої Британії, дозволить значно підвищити рівень діагностичних та наукових досліджень з проблем туберкульозу. Відомо, що діти ...

27.03.2015 Астма и жизнь Взгляд на проблему врача, или Приглашение к дискуссии

В последние год-два стало модным животрепещущие проблемы медицины рассматривать сквозь призму отдельных клинических наблюдений. В этом есть логика. Обобщения отражают закономерности и тенденции, нивелируя при этом нюансы и детали, которые нередко не менее, а то и более интересны, чем закономерности и тенденции. Так вот, что касается бронхиальной астмы. Попытаемся рассмотреть проблемы, с нею связанные, через частности, которые, вероятно, позволят нам в дальнейшем говорить о закономерностя...

27.03.2015 Борьба за жизнь: человек и гельминты

По данным Всемирной организации здравоохранения, из 50 млн. человек, которые умирают ежегодно в мире, более чем у 16 млн. причиной смерти являются инфекционные и паразитарные заболевания. По оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от кишечных гельминтозов, чаще всего вызывающих паразитарные заболевания, занимает четвертое место среди затрат на лечение всех болезней и случаев травматизации.  Статьи, посвященные проблемам гельминтозов, уже не раз печатались в нашей газете, и в каждой...

27.03.2015 Валерий Кидонь: «Выбор сделан. Но дорогу осилит только идущий»

Уже прошли те времена, когда отношение врачей к фармацевтическому бизнесу было несколько скептичным. Сегодня фармацевтические компании – это партнеры врачей, помощь которых порой незаменима в организации и поддержке различных научных, образовательных, лечебно-профилактических программ. В свою очередь, работа врачей в крупных фармацевтических компаниях стала престижной и востребованной, в том числе и самой медицинской общественностью.  Волею судеб В.П. Кидонь, подобно многим врачам нашей ст...

27.03.2015 Епідеміологічний аналіз поширеності фібриляції передсердь у міській неорганізованій популяції

З поточного номера «Медична газета «Здоров’я України» починає друкувати роботи молодих учених. Першою з них стала наукова робота аспіранта відділу аритмій серця Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України Ольги Володимирівни Срібної, яка перемогла на конкурсі молодих учених І Пленуму аритмологів України (27-29 вересня 2005 р., м. Київ). Епідеміологічні дослідження набувають дедалі більшого значення в сучасній кардіології, оскільки є одним з найважливіших напрямів вивчення причин зроста...

27.03.2015 На прийомі у юриста

Яка тривалість робочого часу в персоналу кабінету інфекційних захворювань (лікаря, медичної сестри, молодшої медичної сестри) при п’ятиденному робочому тижні? (М.У. Мондик, м. Мукачеве) Відповідно до розділу 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» для лікарів, медичних ...

27.03.2015 По материалам Национального конгресса «Перспективы российской кардиологии»

С 18 по 20 октября 2005 года в Москве в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации прошел Национальный конгресс кардиологов «Перспективы российской кардиологии».  Научная программа конгресса была достаточно насыщенной, в рамках его прошли научные сессии, симпозиумы, школы-семинары и практикумы для врачей, конкурс молодых ученых, организованы выставки лекарственных средств, современных информационных технологий, специализированных изданий и изделий медици...

27.03.2015 Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії

Закінчення. Початок у № 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129. 17. Артеріальна гіпертензія та синдром нічного апное При синдромі нічного апное, або апное уві сні, АГ спостерігається більш ніж у 60% випадків. Захворювання характеризується появою як мінімум 5 епізодів зупинки дихання уві сні за годину. За ніч може спостерігатися 300-600 зупинок дихання. Порушення сну, денна сонливість, слабкість, голосне хропіння, нічна АГ (часто AT вночі значно вищий, ніж в денний період), часті сечовиділенн...

27.03.2015 Клинический случай

Пациентка С., 1920 года рождения, рост 156 см, масса тела 49 кг, находилась под нашим наблюдением с сентября 2000 года, когда впервые на фоне гипертермии диагностирован инфекционный эндокардит II степени активности, пролапс митрального клапана II ст., НК I ст. Из сопутствующих диагнозов следует отметить латентное течение пиелонефрита, протекавшего без нарушения функций почек. Размеры правой почки составляли 54 ґ 31 мм, ее верхний полюс находился на уровне гребня подвздошной кости. Размеры левой ...

27.03.2015 Українські вчені створили комп’ютерну альтернативу фонендоскопу

Для ознайомлення з новітніми розробками вчених-гідромеханіків 31 жовтня відбулося виїзне засідання прес-клубу Президії НАН України та Національної й Київської спілок журналістів України. У засіданні взяли участь віце-президент НАН А.Г. Наумовець, директор Інституту гідромеханіки НАН України В.Т. Грінченко, а також провідні фізики-акустики. Упродовж останніх років усе частіше з’являються думки про здатність швидко прогресуючих медичних комп’ютерних комплексів звести до мінімуму, а то й узагалі ...

27.03.2015 Фармакотерапія серцево-судинних захворювань на сучасному етапі та перспективи розвитку За результатами конференції

7-8 жовтня 2005 року традиційно в Києві спільними зусиллями Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Європейського кардіологічного товариства та Асоціації лікарів-інтерністів був проведений курс післядипломного навчання лікарів «Серцево-судинна терапія – сучасне та майбутнє», у якому взяли участь близько 200 фахівців медичної галузі не тільки з України, а й з інших країн. Керівниками курсу були професор В.З. Нетяженко та Р. Розенгек (Відень, Австрія), лекції читали як провідні...

27.03.2015 Этика в хирургии Невыдуманные истории и конфликтные ситуации

За 50 лет работы хирургом остались в памяти многие истории и ситуации. Надеюсь, читатель даст им этические оценки и сам определит, «что такое хорошо и что такое плохо». «Забытые» инородные тела Офицер флота, 35 лет, простудившись во время массового заплыва в холодной воде, около года лечился по поводу пневмонии, осложнившейся абсцессом легкого и эмпиемой плевры. После торакопластики с резекцией 5, 6, 7, 8-го ребер состояние улучшилось, но остался наружный гнойный свищ, с которым больной обра...

27.03.2015 Юрий Губский: «У меня нет оснований жаловаться на свою судьбу» Штрихи к портрету

В жизни каждого из нас наступают дни, когда хочется на какой-то миг уйти в сторону от стремительного ритма бытия, остановиться, оглянуться, подытожить определенный этап. Правильно ли жил? Реализовал ли задуманное? Что впереди?  Для Юрия Ивановича Губского, члена-корреспондента АМН Украины, заслуженного деятеля науки и техники, доктора медицинских наук, профессора, таким неординарным был день 1 октября – ему исполнилось 60 лет.  Юбиляр – человек активный, публичный, контактный – прин...

27.03.2015 ESCMID: партнерство заради майбутнього розвитку антибіотикотерапії

I конференція Європейського товариства з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID) спільно з Українською асоціацією за розумне використання антибіотиків і Харківською академією післядипломної освіти покликана започаткувати ефективне партнерство між ученими розвинутих європейських країн і країн СНД, серед яких найважливіше місце посідає Україна. Ця подія, незважаючи на вагомість для всіх учасників, нагадувала зустріч добрих друзів, що жваво обговорювали результати своєї праці в ...