Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 3 (47) жовтень 2019 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

3,8 Діабетична автономна нейропатія: основні аспекти патогенезу, діагностики та оптимізація ведення пацієнтів
15 «Діабетологічний форум експертів» – ​інноваційний освітній проект для ендокринологів
О.А. Коваль, Б.М. Маньковського, М.Ю. Соколов, Професор Джордж Грюнбергер, М.С. Єгорова
22-23 Шляхи поліпшення глікемічного контролю в Україні з урахуванням досвіду референтних країн
Б. М. ­Маньковський, І. М. Кондрацька, Л. К. ­Соколова
26-27 Актуальные вопросы интенсификации инъекционной терапии сахарного диабета 2 типа: расширение границ возможностей
Н. О. Перцева, О. В. Зиныч, Б. Н. ­Маньковский, Л. К. Соколова
38-39 Препарати сульфонілсечовини: аспекти застосування в клінічній практиці
Сьогодні в менеджменті цукрового діабету (ЦД) 2 типу застосовуються численні протидіабетичні засоби з різноманітними механізмами дії: препарати сульфонілсечовини (ПС), глініди, тіазолідиндіони, бігуаніди, інгібітори альфа-глюкозидази, а також інкретиноміметики: інгібітори діпептидилпептидази‑4 та агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду‑1. ПС використовуються в лікуванні ЦД 2 типу вже понад 50 років і, незважаючи на різноманітність сучасних цукрознижувальних засобів, залишаються одними з найбільш застосовуваних протидіабетичних препаратів. Ймовірно, це зумовлено їхньою невисокою вартістю та доступністю комбінованих із метформіном форм. Разом із тим прийом ПС асоціюється з більшою поширеністю епізодів гіпоглікемій та підвищеним кардіоваскулярним ризиком, особливо в осіб старшого віку. У матеріалі розповідається про результати досліджень застосування ПС, їхній механізм дії та вплив на контроль глікемії.
44 Використання прегабаліну в лікуванні діабетичної нейропатії з больовим синдромом: огляд клінічних досліджень
Shazli Azmi, Kariem T. El-Hadd, Andrew Nelson, Adam Chapman ті співавт., Велика Британія

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

5-6 Райзодег® ФлексТач®: нові можливості інтенсифікації інсулінотерапії у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу
Л. К. Соколова, доктор медичних наук, керівник відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
18-20 Новини Європейської ендокринної хірургії
С.М. Черенько, д. мед. н., професор, FEBS/DES, заслужений діяч науки і техніки України; національний делегат України в Європейському товаристві ендокринних хірургів (ESES), почесний представник України в Азійсько-Тихоокеанському товаристві тиреоїдних хірургів (APTS), керівник центру ендокринної хірургії міжнародної клініки «CitiDoctor» (м. Київ)
24-25 Экзокринная панкреатическая недостаточность при сахарном диабете 1 и 2 типа: необходимо ли лечение?
Габор Зсори, Дора Иллес, Виктория Терзин, Эмезе Ивани, Ласло Цако, г. Сегед, Венгрия