Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 2 (56) 2020 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8-9 Неспецифический язвенный колит и бронхолегочная патология
Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.В. Ярошенко, Харьковская медицинская академия последипломного образования
10-12 Синдром Рея – одна з імовірних причин високої смертності в умовах епідемій гострих респіраторних вірусних інфекцій
О.С. Хухліна, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
26-28 Современные подходы к гастроэнтерологическому обследованию больных с железодефицитной анемией
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

7 Безпека застосування інгібіторів протонної помпи у пацієнтів, які отримують ривароксабан чи аспірин, за результатами масштабного довгострокового рандомізованого дослідження
P. Moayyedi, J.W. Eikelboom, J. Bosch та ін.
18-19 Особливості проявів гастроентерологічних захворювань у людей старшого віку (продовження)
О.В. Колеснікова, д. мед. н., професор, заступник директора з наукової роботи,завідувачка відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань; А.О. Радченко, аспірантка відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
21-22 Необстежена диспепсія: практичні рекомендації Української гастроентерологічної асоціації та результати післямаркетингового дослідження Empiric DSR
С.М. Ткач, д. мед. н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, А.Е. Дорофєєв, д. мед. н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

КОЛОПРОКТОЛОГІЯ

2-3 Клинические рекомендации Украинской гастроэнтерологической ассоциации по трансплантации фекальной микробиоты
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Ю.Г. Кузенко, д. мед. н., профессор, А.Э. Дорофеев, д. мед. н., профессор, И.Н. Скрипник, д. мед. н., профессор, Н.В. Харченко, член-корреспондент НАМН Украины, д. мед. н., профессор, Г.Д. Фадеенко, д. мед. н., профессор, Ю.М. Степанов, д. мед. н., профессор, А.Е. Гриднев, д. мед. н.

ГЕПАТОЛОГІЯ

13-15 Рідкісні спадкові захворювання: фокус на печінку
В.М. Чернова, к. мед. н., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
17 Сучасний погляд на фармакотерапію неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику
доктор медичних наук, професор О.М. Левченко