Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 2 (60) 2021 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

11 Новини 28-го Європейського конгресу з ожиріння 2021 року
12-13 Рак стравоходу: сучасний погляд на проблему
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, Н.Є. Соловйова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г.С. Короленко, Дніпровський державний медичний університет
18-19 Сучасна колопроктологія через призму місяця боротьби з колоректальним раком
А.П. Безносенко, С.П. Поліщук, О.В. Ганіч, Н.В. Дереш, А.А. Шудрак, В.І. Копецький, К.В. Копчак, Ю.І. Зайвелєва
20-21 Мікробіота і психоемоційний стан людини
заслужений лікар України, професор кафедри гастроентерології, дієтології й ендоскопії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Г.А. Анохіна
22-23 Предиктивні та прогностичні біомаркери персоналізованого лікування пухлин шлунково-кишкового тракту
26-27 Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці педіатра і сімейного лікаря
О.Ю. Бєлоусова, Н.В.Павленко, М.Є. Маменко, Л.Г. Волошина, І.Г. Солодовниченко

ГЕПАТОЛОГІЯ

25 Бактеріальні інфекції при декомпенсованому цирозі печінки
керівник гастроцентру клініки «Оберіг», завідувачка кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Г.А. Соловйова
28-30 Доброякісні гіпербілірубінемії (спадкові пігментні гепатози) та їхнє місце в практиці сімейного лікаря
О. М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького