Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 3 (35), жовтень 2019 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

3 Роль йоду у гармонійному розвитку дитини та профілактиці патології молочних залоз у матері
11 Профилактика гестационных осложнений с использованием подходов Р4 в медицине
Ю.В. Давыдова, д. мед. н., профессор, заведующая отделением акушерских проблем экстрагенитальной патологии ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев
22-24 Применение дидрогестерона и вагинального прогестерона при угрозе выкидыша: систематический обзор и метаанализ
H.J. Lee, T.Ch. Park, J.H. Kim, E. Norwitz, B. Lee
26-27 Рандомизированное исследование применения прогестерона у женщин с кровотечениями на ранних сроках беременности
А. Сооmаrаsаmy, А.J. Dеvаll, V. Сhееd, Н. Наrb et al.
30 Макропроцеси вагітності крізь призму мікронутрієнтів
В.І. Ошовський, кандидат медичних наук, «Макропроцеси вагітності крізь призму мікронутрієнтів» асистент кафедри аку- шерства, гінекології і медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Київ)
34-35 Задишка як патологічний симптом у жінок репродуктивного віку та у вагітних: особливості клініки й диференційної діагностики
А.Ю. Лиманська, к. мед. н., провідний науковий співробітник, Ю.В. Давидова, д. мед. н., професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України, м. Київ

ГІНЕКОЛОГІЯ

5-6 Клінічні аспекти синдрому гіперпролактинемії
В.І. Пирогова, д. мед. н., професор, С.О. Шурпяк, к. мед. н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
15 Диклофенак натрію: аспекти застосування у комплексній терапії гінекологічних захворювань
16-17 Здоров’я генітального тракту: від диференційної діагностики до правильного лікування
А.А. Суханова, д. мед. н., професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
21 Дисплазія шийки матки: сучасні можливості лікування
В.В. Подольський, професор, доктор медичних наук

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

12-14 Проблеми відкладеного дітонародження: порушення фертильності у жінок старшого репродуктивного віку та методи їх корекції
І.А. Жабченко, д. мед. н., професор, керівник відділення патології вагітності та пологів, О.Р. Сюдмак, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

МАМОЛОГІЯ

28-29 Фитотерапия циклической масталгии у пациенток с диффузной доброкачественной дисплазией молочных желез и предменструальным синдромом*
Н.В. Кулагина, д. мед. н., ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ