Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 5 (66) листопад 2019 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Лікування і профілактика фібриляції передсердь: європейські рекомендації та вітчизняний досвід
завідувач кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», д. мед. н., професор О.О. Ханюков
12-13 Практичний підхід до застосування низькодозової ацетилсаліцилової кислоти в профілактиці кардіоваскулярних ускладнень
16-17 Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дорослих: оновлені рекомендації NICE
20 Антитромботична терапія при ІХС: фокус на пацієнтів із високим ризиком та місце антикоагулянтів у постійній профілактиці ускладнень
завідувач відділення атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, д. мед. н., професор М.І. Лутай
21 Ефективність антигіпертензивних препаратів та їхніх комбінацій щодо зниження артеріального тиску
29 Антитромботична терапія пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь після перенесеного гострого коронарного синдрому та/або черезшкірного коронарного втручання
керівник експертного консультативно-діагностичного лікувального центру життєзагрозливих і рідкісних аритмій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професор О.С. Сичов; провідний науковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н. О.І. Іркін
30-31 Хронічний коронарний синдром: ключові положення рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2019 року
32-34 Порушення внутрішньошлуночкової провідності: звертаємося до підручника
доктор медичних наук, професор О.Й. Жарінов; доктор медичних наук, професор Ю.А. Іванів; кандидат медичних наук, доцент В.О. Куць
35 Персоніфіковане лікування хронічної серцевої недостатності
керівник відділу серцевої недостатності ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професор Л.Г. Воронков; керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор О.М. Пархоменко
37 Тромбоемболія легеневої артерії: вирок для пацієнта чи виклик для сучасної медицини?
член-кореспондент НАМН України, член правління Європейського товариства кардіологів (ESC), керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професор О.М. Пархоменко
39-40 Комплексна терапія пацієнтів із кардіологічною патологією
Л.А. Дзяк, В.К. Тащук, Д.М. Себов, В.О. Шумаков, О.С. Сичов, Л.Г. Воронков
41 Начальная тактика ведения пациентов с подозрением на тромбоэмболию ветвей легочной артерии: рекомендации Британского торакального общества 2018 года
43-45 Оновлені рекомендації ESC/EAS щодо менеджменту осіб із дисліпідемією
47-48 Комплексна терапія серцево-судинних захворювань: останні тенденції та оптимальні стратегії
Ю.М. Сіренко, Л.А. Міщенко, Л.Г. Воронков, О.М. Романова
49 Клінічна ефективність серцево-судинного поліпілу: результати дослідження SORS в умовах повсякденної практики
51 Антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів еплеренон: вплив на серцево-судинну патологію та профіль безпеки

РЕВМАТОЛОГІЯ

18-19 Можливості фармакологічного лікування остеоартриту: фокус на симптоматичні препарати сповільненої дії (SYSADOA) та індивідуальні особливості пацієнта
25-27 Практические акценты диагностики и лечения ревматической полимиалгии
В.Н. Коваленко, д. мед. н., профессор, ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев; И.Ю. Головач, д. мед. н., профессор, Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев; О.П. Борткевич, д. мед. н., профессор, ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8-9 Колегіальні рішення у стратегіях профілактики й лікування серцево-судинних ускладнень внаслідок протипухлинної терапії: погляд кардіологів та онкогематологів
С.М. Кожухов, І.А. Крячок, Н.В. Довганич, І.Б. Титоренко, О.А. Яринкіна
15 Коморбідний пацієнт у кардіології: відповіді на актуальні запитання
завідувачка кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, д. мед. н., професор В.Й. Целуйко
24 Пацієнти з фібриляцією передсердь та коморбідними станами: на що звертати увагу?
керівник експертного консультативно-діагностичного лікувального центру життєзагрожувальних та рідкісних аритмій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професор О.С. Сичов; д. мед. н., професор кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» О.А. Коваль
52-55 Алкоголь та артеріальна гіпертензія
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

22-23 Орфанні захворювання: мультидисциплінарний погляд на державно-приватне партнерство
М.С. Загрійчук, А.В. Дубнов, Л.В. Булах, А.К. Жумаділов, Т.Г. Кулеша, Я. Ахренс, Н.В. Самоненко, М.К. Слободніченко