Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 6 (67) 2019 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 Як знайти оптимальне рішення у виборі терапії артеріальної гіпертензії в пацієнта із поєднаною патологією?
М.М. Долженко, д. мед. н., професор, І.В. Давидова, к. мед. н.; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
21 Антитромботична терапія у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь після перенесеного гострого коронарного синдрому та/або черезшкірного коронарного втручання
провідний науковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної терапії, д. мед. н. О.І. Іркін, старший науковий співробітник відділу аритмій серця, к. мед. н. О.М. Романова (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ)

КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

27 Первинна профілактика серцево-судинних захворювань: клінічні рекомендації 2019 року
29-30 Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дорослих: оновлені рекомендації NICE
31 Протокол действий при острой боли в груди
32-33 Діагностика та лікування стабільної стенокардії
34-35 Хронічний коронарний синдром: ключові положення рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2019 року
36-38 Оновлені рекомендації ESC/EAS щодо менеджменту осіб із дисліпідемією
40 Американські настанови щодо контролю вмісту холестерину в крові
41 Серцеві аритмії при ішемічній хворобі серця
42-43 Хронічна серцева недостатність у дорослих: діагностика та лікування
44-46 Рекомендації щодо ведення пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка
47-49 Цукровий діабет 2-го типу та серцева недостатність: наукове суд­жен­ня від Американської асоціації серця та Американського товариства серцевої недостатності
50 Діагностика та лікування спондилоартриту: рекомендації NICE

РЕВМАТОЛОГІЯ

12-14 Тактика назначения лекарственных средств в периоперационный период у больных ревматоидным артритом
И.Ю. Головач, д. мед. н., профессор, Е.Д. Егудина, д. мед. н., профессор, О.В. Синяченко, д. мед. н., профессор, С.Х. Тер-Вартаньян, к. мед. н.;
15 Порівняльне дослід­жен­ня Піаскледину та замісної гормональної терапії при менопаузі
17-19 Неочевидні питання імунобіологічної терапії при ревматичних хворобах
В.М. Коваленко, Н.А. Гріцова, Л.В. Мороз, А.Е. Дорофеєв
25 Остеопороз: від ранньої діагностики до ефективного лікування
д. мед. н., професор В.В. Поворознюк

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5 Лікування ураження нирок при подагрі
к. мед. н., доцент Стелла Вікторівна Кушніренко (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
10-11 Інфаркт міокарда при вузликовому поліартеріїті
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., М.Б. Джус, к. мед. н., А.Б. Безродний, к. мед. н., М.І. Шевчук; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
22-23 Приховані та наявні прояви залізодефіцитної анемії
провідний науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, к. мед. н. А.Ю. Лиманська