Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (68) 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Кінцеві продукти глікування та їхні рецептори при серцево-судинних захворюваннях
9 Вторинна профілактика венозного тромбоемболізму у світлі нових рекомендацій Європейського товариства кардіологів
старший науковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), к. мед. н. Я.М. Лутай
10-11 Гострі та хронічні коронарні синдроми:  що нового в останніх європейських рекомендаціях?
Б.М. Тодуров, О.А. Коваль, М.І. Лутай, О.І. Іркін, Н.М. Жердьова
12-13 Ефективність нітропрепаратів у лікуванні стенокардії в пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою серця
М.І. Лутай, д. мед. н., професор, І.П. Голікова, к. мед. н., Л.М. Ткаченко, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
17 Можливості нових пероральних антикоагулянтів у межах антитромботичної терапії осіб із високим серцево-судинним ризиком
завідувач кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н., професор О.Й. Жарінов, завідувач відділення лікування аритмій із рентгенопераційною Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова (м. Київ), к. мед. н. Б.Б. Кравчук
21 Атеросклероз як клінічний прояв ендотеліальної дисфункції
В.О. Шумаков, д. мед. н., професор, ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
34-37 Атріовентрикулярні блокади: звертаємося до підручника
д. мед. н., професор О.Й. Жарінов, д. мед. н., професор Ю.А. Іванів, к. мед. н., доцент В.О. Куць

РЕВМАТОЛОГІЯ

7 Порівняльний вплив неомильних речовин авокадо, соєвих бобів та целекоксибу на олігомерний матричний протеїн хряща у пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба
18-19 Дотримання режиму біологічної терапії та оцінка витрат у пацієнтів із ревматоїдним артритом
22 Новітні підходи в лікуванні остеоартриту: сучасний стан проблеми
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), д. мед. н., професор О.Б. Яременко
26-27 Рекомендації з лікування остеоартрозу: спільні положення та дискусійні питання
завідувач відділення ревматології з Центром імунобіологічної терапії Запорізької обласної клінічної лікарні, д. мед. н., професор Д.Г. Рекалов, Головний лікар медичного центру «Клініка сучасної ревматології», к. мед. н. С.Х. Тер-Вартаньян присвятив свою доповідь немедикаментозним методам у комплексному лікуванні ОА
28-29 Новини ревматології у 2019 році
С.Х. Тер-Вартаньян, Є.Д. Єгудіна, А.М. Гнилорибов, Д.Г. Рекалов, І.Ю. Головач
30-33 Харчовий менеджмент осіб із подагрою: уявна простота
І.Ю. Головач, д. мед. н., професор, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ; Є.Д. Єгудіна, д. мед. н., професор, С.Х. Тер-Вартаньян, к. мед. н., Клініка сучасної ревматології, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

15-16 Рекомендації щодо лікування й профілактики цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань
38-39 Інфаркт міокарда при вузликовому поліартеріїті
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., М.Б. Джус, к. мед. н., А.Б. Безродний, к. мед. н., М.І. Шевчук, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ