Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (74) 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

16-17 Ефективність комбінації розувастатину та езетимібу в пацієнтів із гіперхолестеринемією
20-21 Перспективи та можливості сучасної аритмології в Україні
О.Й. Жарінов, Б.Б. Кравчук, Ю.І. Карпенко, М.С. Сороківський, Я.Ю. Думпіс, В.О. Куць
31 Взаємозамінність Клівасу та Крестору: доведена біоеквівалентність препаратів
І.А. Зупанець, д. мед. н., професор, Н.П. Безугла, к. мед. н., доцент, О.О. Тарасенко, к. мед. н., доцент, Національний фармацевтичний університет, м. Харків; В.Є. Сабко, к. б. н., ТОВ «Біоаналітична лабораторія «Клінфарм», м. Ірпінь
32-33 Валсартан – 25 років в арсеналі лікування пацієнтів із серцево-судинною патологією
Г.Д. Радченко, д. мед. н., професорка, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
34 Стратегія ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST
35 Складні аспекти електрокардіографічної діагностики та лікування фібриляції передсердь
завідувач кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к. мед. н. М.С. Сороківський
36 Порівняння ефекту клопідогрелю та тікагрелору в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця після черезшкірного коронарного втручання
37 Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів
40-41 Помилки ведення пацієнтів з атріовентрикулярними блокадами
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
42-43 Роль і місце статинів у сучасній профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань
Президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, д. мед. н., професор В.М. Коваленко, д. мед. н., професор сімейної медицини П. Кардас Лодзинський медичний університет (Польща)
44-46 Псевдокоронарні зміни на ЕКГ при окремих хворобах серця та судин: звертаємося до підручника
д. мед. н., професор О.Й. Жарінов, д. мед. н., професор Ю.А. Іванів, к. мед. н., доцент В.О. Куць
51 Добове моніторування артеріального тиску: практичні аспекти та клінічне значення
завідувач кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к. мед. н. М.С. Сороківський, доцентка кафедри, к. мед. н. У.П. Черняга-Ройко

РЕВМАТОЛОГІЯ

23 Місце оригінального етанерцепту в лікуванні ревматичних захворювань
26-29 Рекомендації з репродуктивного здоров’я в осіб із ревматичними патологіями та захворюваннями опорно-рухового апарату
38-39 Піаскледин: нові концепції лікування остеоартриту
48-49 Неспецифічний біль у спині: комплексний підхід до терапії
завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), д. мед. н., професор О.А. Бур’янов, д. мед. н., професорка ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України (м. Київ) Г.О. Проценко

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Контроль коморбідних патологій у пацієнтів із фібриляцією передсердь
О.О. Ханюков, О.С. Сичов, О.О. Матова, О.О. Гарміш
5 Менеджмент пацієнта з постковідним синдромом
заслужена лікарка України, завідувачка кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, д. мед. н., професорка М.М. Долженко
7 Патофізіологія, діагностика та лікування артеріального й венозного тромбозу при COVID‑19
10-11 Вивчення довгострокової серцево-судинної безпеки фебуксостату порівняно з алопуринолом у пацієнтів із подагрою: дослідження FAST
19 Брадикініновий шторм як один з аспектів патогенезу COVID‑19
25 Кардіометаболічний пацієнт у період пандемії COVID‑19
завідувачка відділу гіпертонічної хвороби ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, д. мед. н. Л.А. Міщенко, завідувачка відділу цукрового діабету Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка, д. мед. н., професорка Л.К. Соколова
52-54 Ішемічна хвороба серця та алкоголь: дві сторони однієї медалі (закінчення)
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
56 Профілактика, діагностика та лікування венозного тромбоемболізму в пацієнтів із COVID‑19