Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 5 (66) 2020 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

7 FDA затвердило застосування лікарського засобу Тецентрик® (Roche) у комбінації з препаратом Авастин® для лікування неоперабельної або метастатичної ГЦК
9 Тецентрик® у першій лінії лікування PD‑L1‑позитивного недрібноклітинного раку легені: дані дослідження IMpower110
11 Медична лабораторія CSD: експертна лабораторна діагностика – основа ефективної терапії онкологічних захворювань і персоналізованої медицини
15 Пухлинне мікрооточення: досягнення у боротьбі з пухлинами
17-18 Сучасна концепція ведення пацієнтів з HR+/HER2- раком грудної залози з позицій останніх рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень
І.І. Смоланка, М.Б. Єрмаков, К. Зінгер, Н. Шарікадзе
19-21 Найважливіші досягнення в лікуванні солідних пухлин
Я.В. Шпарик, к. мед. н., доцент, завідувач хіміотерапевтичного відділення КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
23 Бригатиниб в лечении немелкоклеточного рака легкого
31-33 Мультидисциплінарний конгрес онкології та дерматології – нова платформа для обміну досвідом
О.О. Ковальов, С.І. Коровін, М.М. Кукушкіна, Я.Ф. Кутасевич, Л.А. Болотна, Т.В. Святенко, Я.В. Шпарик
35-37 Окремі аспекти системної терапії у пацієнтів з меланомою шкіри
За клінічними настановами NCCN (версія 4.2020 від 1 вересня 2020 р.)
42-43 Инфузионная терапия онкологических больных
заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», доктор медицинских наук, профессор Ю.Ю. Кобеляцкий

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

5 Можливості імунотерапії при рецидивуючій/рефрактерній лімфомі Ходжкіна
завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.А. Крячок
25 Терапевтичні можливості при рецидивуючій і рефрактерній множинній мієломі
професор Ягеллонського університету Артур Юрчишин (Краків, Польща)
26-27 Українські та міжнародні експерти про ведення пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями
І.А. Крячок, С.В. Клименко, П. Мейндерс, Х. Менон, Є.В. Кущовий, Г.В. Бацюра, Л.І. Швайко
39 Світові тенденції у лікуванні множинної мієломи
голова медицини Університету Наварри (Іспанія), медичний директор клініки Університету, доктор філософії та медицини, професор Джесус Сан-Мігель; доктор філософії та медицини, професор Університету Саламанки (Іспанія) Марія-Вікторія Матеос; завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку (м. Київ, Україна), доктор медичних наук, професор Ірина Анатоліївна Крячок
45-46 Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань
І.А. Крячок, Л.В. Михальська, І.Б. Титоренко, О.М. Алексик

ГЕМАТОЛОГІЯ

13-14 Значення ультрасонографії у діагностиці гемофілічних артропатій
А.С. Кались, ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», А.Р. Горак, Центр ультразвукової діагностики «Ультрамед», м. Львів

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

29-30 Стратегія ведення пацієнток із вперше виявленим раком яєчника
головний лікар Лікарні ізраїльської онкології Lisod, доктор медичних наук, професор А.Б. Вінницька; заступник головного лікаря з хірургічної роботи Лікарні ізраїльської онкології Lisod, кандидат медичних наук С. Байдо

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8 Тромбопрофілактика в онкології: дані доказової медицини
41 Медикаментозно-індуковані ураження печінки в онкології
президент Української гастроентерологічної асоціації, заслу­жений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор І.М. Скрипник (м. Полтава)
47 Емпірична протигрибкова терапія у дорослих і дітей із фебрильною нейтропенією