Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 4 (49), 2019 р.

Скачати PDF

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

5-6 Бронхообструктивні захворювання: питання персоніфікованого підходу до хворих на бронхіальну астму
академік НАМН України, директор Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ю.І. Фещенко; завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Ю.М. Мостовой; професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук С.В. Зайков
За матеріалами XII Національного астма-конгресу
10-11 Бронхообструктивні захворювання: від загальних стандартних схем лікування до персоніфікованої медицини
завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», доктор медичних наук, професор М.М. Островський; професор кафедри патофізіології легень амбулаторної клініки обструктивних захворювань легень при Національному дослідному інституті з вивчення туберкульозу та захворювань легень (м. Варшава, Польща), доктор медицини Р. Boros
17 Вибір оптимального антибактеріального препарату для лікування інфекцій дихальних шляхів: акцент на цефалоспорини 3-го покоління
26-28 Оптимізація ведення пацієнтів із госпітальною пневмонією
29-31 Саркоїдоз легень: менеджмент захворювання згідно із сучасними рекомендаціями
39-40 Можливості карбапенемів у менеджменті нозокоміальних пневмоній
45 Аерофілін® – бронходилататор нового покоління з поліпшеним профілем безпеки і вираженими протизапальними властивостями

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18-21 Васкулиты и гранулематоз с полиангиитом: клинико-морфологическая параллель в вопросах и ответах
42-43 Раціональне використання антибіотиків як метод подолання антибіотикорезистентності
І.Г. Березняков, І.В. Кошель, М.В. Хайтович, В.І. Березняков, А.В. Александрін, О.А. Риков, С.В. Зайков, Л.В. Юдіна
46-47 V академічна школа з педіатрії: міжнародний досвід та вітчизняні надбання
Т. Ерлер, Г.В. Бекетова, Г.П. Мозгова, О.С. Яблонь
50-51 Лауреати Нобелівської премії з медицини та фізіології – 2019
В. Келін-молодший, Г. Семенза, П. Реткліфф
34-35 Популяционный скрининг рака легкого в Украине
А.А. Ковалев, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования