Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 2-3 (16-17) 2019 р.

Скачати PDF

АНКЕТА ЧИТАЧА

АНКЕТА ЧИТАЧА. Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія»
Для нас важливо знати Вашу думку!

УРОЛОГІЯ

3,16 Медикаментозне лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози: чи все так однозначно?
С.П. Пасєчнікова, доктор медичних наук, професора , керівник відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) традиційно розглядається як асоційоване з віком хронічне прогресуюче захворювання. Зазвичай розгорнута симптоматика ДГПЗ з’являється у чоловіків після 60‑65 років. Етіологія цієї патології поки залишається остаточно не визначеною
5-14 Анатомія стресового нетримання сечі у жінок
В. І. Горовий, к. мед. н., Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, О. І. Яцина, к. мед.н., заступник директора Національного інституту раку з лікувально-координаційної роботи, президент Всеукраїнської асоціації пластичної та реконструктивної хірургії тазового дна
Нетримання сечі зустрічається у кожної 3‑4-ї жінки після 40 років, і деякі автори називають цю патологію «соціальним раком» [37, 65, 67]. Ризик бути прооперованою з приводу нетримання сечі та випадання тазових органів у віці до 80 років мають 11,1% жіночого населення [70]. Саме з приводу стресового нетримання сечі у разі відсутності ефекту від консервативної терапії застосовують хірургічні реконструктивно-пластичні операції
15 Нестероїдні протизапальні препарати у менеджменті хронічного простатиту/синдрому хронічного тазового болю
Поширеність хронічного простатиту серед чоловіків становить близько 4,5‑9%, при цьому зі збільшенням віку відзначається тенденція до зростання частоти рецидивів захворювання (Giacomo M. et al., 2019)
25-28 Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной болезни после дистанционной литотрипсии*
М. И. Давидов, А. М. Игошев, Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е. А. Вагнера, РФ
Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает 2-е место по распространенности среди всех урологических заболеваний, нарушает качество жизни человека, приводит к инвалидизации и является одной из ведущих причин смертности [1]. Ежегодная заболеваемость уролитиазом в мире составляет 0,5‑5,5%, а в некоторых странах и эндемичных по МКБ районах – до 13‑20% [2‑5]. Внедрение в медицинскую практику метода дистанционной литотрипсии (ДЛТ) расширило возможности лечения нефролитиаза
29-30 Ведення хворих із безсимптомною бактеріурією та циститом: Рекомендації Європейської асоціації урології 2019 року
Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) – ​це запальна реакція епітелію сечовивідного тракту у відповідь на дію патогенних мікроорганізмів, переважно бактерій (Schaeffer A. J., 2002). Актуальність проблеми інфекцій сечових шляхів і нирок зумовлена значною їх поширеністю та високим ризиком хронізації патології
31 Антигіперурикемічна терапія в урологічній практиці
Гіперурикемією називають патологічний стан, що характеризується підвищенням рівня сечової кислоти в сироватці крові до більше 380 мкмоль/л (згідно з рекомендаціями Європейської асоціації урології). Гіперурикемія є предиктором розвитку багатьох хронічних захворювань, зокрема подагри з незворотним ураженням нирок та розвитком подагричної нефропатії, уратного нефролітіазу, захворювань серцево-судинної системи тощо. Це призводить до зниження якості життя та працездатності, а іноді й до інвалідизації пацієнтів. Гіперурикемія в поєднанні з такими захворюваннями та патологічними станами, як цукровий діабет (ЦД), метаболічний синдром (МС), ожиріння, хронічна діарея тощо, які супроводжуються зниженням рівня рН сечі й/або зменшенням діурезу, є основними факторами патогенезу утворення уратних каменів
33 Гострий неускладнений цистит: сучасні аспекти лікування та профілактики
Цистит – ​одне з найбільш поширених захворювань сечовивідних шляхів, яке зустрічається переважно у молодих жінок. Симптоми циститу можуть суттєво знижувати якість життя та працездатність, а відсутність адекватного лікування сприяє формуванню рецидивуючого перебігу захворювання. Менеджмент циститу передбачає проведення комплексної терапії, спрямованої на усунення інфекційного патогена, полегшення клінічної симптоматики та запобігання розвитку редицивів у майбутньому
34-36 Ефективність використання Неопрост-форте в лікуванні хронічного простатиту та доброякісної гіперплазії передміхурової залози
О. Д. Нікітін, д. мед. н., професор кафедри урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) та хронічний простатит (ХП) є одними з найбільш розповсюджених захворювань у чоловіків. Частота ДГПЗ широко відома. Так, якщо в 60-річному віці це захворювання спостерігається у 50% випадків, то  у 80 років воно вражає понад 80% чоловіків

ОНКОУРОЛОГІЯ

32 Сколько пациентов с нормальной МРТ-картиной имеют рак простаты?*
В. В. Хворов, к. мед. н., Я. И. Потапов, ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница», РФ
В настоящее время растет интерес к мультипараметрической магнит­но-резонансной томографии (МРТ) как методу диагностики клинически значимого рака предстательной железы (РПЖ), применяемому после получения отрицательных результатов первой биопсии [1]. Как альтернативный подход рассматривается выполнение мультипараметрической МРТ до биопсии у тех пациентов, кому она показана по стандартным критериям [2, 3]

АНДРОЛОГІЯ

37 Влияние уровня эндогенного тестостерона на риск смертности*
Известно, что у мужчин ожирение и метаболические осложнения связаны с более низкими уровнями сывороточного тестостерона и дигидротестостерона (ДГТ), а также с повышенным риском развития и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Причинно-следственные связи между этими факторами остаются предметом дискуссий. Предлагаем вашему вниманию обзор статьи E. J. Meyer и G. Wittert (университет Аделаиды, Австралия), в которой представлены результаты метаанализа доказательных данных, касающихся связи уровня эндогенного циркулирующего тестостерона со смертностью от всех и конкретных причин

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

17-19 Нові можливості лікування хронічного бактеріального простатиту у хворих, інфікованих Trichomonas vaginalis
О. Д. Нікітін, д. мед. н., професор кафедри урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ
Простатит – ​найбільш поширене урологічне захворювання серед чоловіків віком до 50 років. При цьому значну роль в хронізації запального процесу в простаті відіграє інфікованість Trichomonas vaginalis.
20-24 Особенности клинического течения и проблемы диагностики туберкулеза мочевой системы в современных условиях*
И. В. Евстигнеев, к. мед. н., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
В современную эпоху происходят изменения клинического течения туберкулеза мочевой системы, в том числе туберкулеза почек и мочевыводящих путей. Также под влиянием антибиотиков проявляются особенности специфического туберкулезного воспаления при патоморфологическом исследовании биоптатов. Стойкие изменения симптоматики обусловлены естественной эволюцией микробактерий туберкулеза (МБТ), но в последнее время значительно увеличивается количество мультирезистентных штаммов
39-40 Лауреати Нобелівської премії з медицини та фізіології – 2019
В. Келін-молодший, Г. Семенза, П. Реткліфф