Гонорея у мужчин: рекомендации по лечению
Гонорея – ​второе (после хламидиоза) в США по распространенности инфекционное заболевание, передающееся половым путем (ИППП). С 2010 по 2014 год национальный показатель зарегистрированных случаев заболеваемости гонореей вырос на 10,5% – ​до 110,7  [...]
Головна подія вітчизняної урології:  конгрес Асоціації урологів України
У професійному житті урологів України 15-17 червня 2017 року в Києві відбулася важлива подія – ​щорічний конгрес Асоціації урологів України з міжнародною участю. Захід проходив під патронатом Національної академії медичних наук України, Міністерст [...]
Статья в формате PDF. Протягом останніх десятиліть спостерігається невпинне зростання кількості хворих на термінальні стадії хронічної хвороби нирок (ХХН), тож питання лікування ХХН стає одним із ключових у сучасній нефрології. Значний прогрес нир [...]
Статья в формате PDF. Почечно-клеточная карцинома (ПКК) является наиболее распространенным типом опухоли, возникающим в почках. При этом 85% ПКК классифицируются как светлоклеточный рак (National Allrehensive Cancer Network, 2015). Пятилетняя отно [...]
Статья в формате PDF. Останніми роками спостерігається зростання кількості випадків урогенітальних інфекцій, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом. Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), є важливою медико-соціальною проблемою  [...]
Статья в формате PDF. Рост частоты нозокомиальных инфекций, обусловленных грамотрицательными патогенами с множественной антибиотикорезистентностью (АБР), представляет серьезную угрозу для национальных систем здравоохранения всех стран мира. Необхо [...]
Острый неосложненный цистит: комплексная фитотерапия позволит отказаться от антибиотиков
У каждой второй женщины в анамнезе имеется хотя бы один случай перенесенной острой инфекции мочевыводящих путей (ИМП), а 30% женской популяции страдает рецидивирующим воспалением мочевого пузыря. Основным возбудителем в этих двух случаях является  [...]
Інфекція сечовивідних шляхів: сучасні напрями терапії
Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) – це перший епізод клініко-лабораторних проявів їх інфекційного ураження без визначення топіки, тобто ІСШ є збірним поняттям, що включає цистити, пієліти, пієлоцистити, уретрити, простатити тощо. Неускладнені ІСШ [...]
Статья в формате PDF. Нейрогенная эректильная дисфункция (ЭД) – тип нарушений эрекции, развивающихся вследствие периферических, центральных или сочетанных неврологических расстройств. ЭД преимущественно нейрогенной этиологии составляет 10-19% всех [...]
Стаття у форматі PDF. Неспецифічний цистит – запалення слизової оболонки сечового міхура (СМ) – є найпоширенішим захворюванням сечовивідних шляхів. Слід констатувати, що більшість лікарів мають хибне уявлення про абсолютну безпечність подібного ді [...]