0 %

Пульмонологія та оториноларингологія

22.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність лікування хворих за результатами виконання «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»

Метою «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», яка затверджена Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-УІ, є поліпшення епідемічної ситуації в напряму зменшення кількості хворих на туберкульоз (ТБ), зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (ТБ/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного ТБ шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг із профілактики, діагностики і лікування ТБ....

22.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Клинико-иммунологическое обоснование применения фитопрепаратов для усиления противогриппозной вакцинации

В настоящее время во всем мире проводится поиск средств и методов, направленных на повышение антивирусной резистентности организма, для чего предложено использовать в период вакцинации различные препараты с усиливающим действием – пре- и пробиотики, различные комбинации витаминов и фитопрепараты [2, 3, 9, 10]....

21.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий бронхіт: проблеми діагностики та сучасне лікування

Проблема інфекцій дихальних шляхів (ІДШ) із часом не лише не втрачає своїх позицій, а й набуває особливої актуальності. Це зумовлено легкістю передачі інфекції, великим спектром збудників, здатних видозмінюватися, труднощами їх виявлення навіть найсучаснішими методами та мікстом поширених інфекцій. Як результат – ​надзвичайно широке розповсюдження такого роду захворювань, які часто набувають характеру епідемії або навіть пандемії. Саме з ІДШ найчастіше стикається сімейний лікар у своїй рутинній практиці. ...

21.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Профілактика та менеджмент загострення хронічного обструктивного захворювання легень: сучасний стан проблеми

24-25 травня у м. Відень (Австрія) відбулася дуже важлива подія для лікарів та науковців, які у своїй рутинній клінічній практиці стикаються з таким захворюванням, як хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Йдеться про конференцію-форум «Сучасні досягнення в профілактиці та лікуванні загострень ХОЗЛ». Незважаючи на вже досягнуті певні успіхи в контролі над цим захворюванням, профілактика та менеджмент загострень ХОЗЛ дотепер залишається актуальною проблемою сучасної пульмонології. ...

21.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія GINA 2018: что нового?

Несмотря на все усилия, предпринимаемые для достижения контроля над бронхиальной астмой (БА), ее распространенность во всем мире, особенно среди детей, растет. По данным Глобальной стратегии по управлению и профилактике БА (Global Strategy for Asthma Management and Prevention, GINA), в настоящее время в мире от астмы страдают 300 млн человек. Такая ситуация способствует неуклонному повышению расходов национальных систем здравоохранения, а также росту издержек как самих пациентов, так и их семей. ...

20.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні технології діагностики й лікування в оториноларингології

14-15 травня в Одесі відбулася щорічна традиційна науково-практична конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів із міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології». У рамках заходу було розглянуто ключові питання галузі, а інформативні доповіді викликали неабияке зацікавлення присутніх. ...

19.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Мометазону фуроат у щоденній клінічній практиці: ефективність та безпека сучасної терапії алергічного риніту

Алергічний риніт (АР) є найбільш поширеним алергічним захворюванням у світі, яке значно погіршує якість життя пацієнтів. Патогенетичну основу АР становить специфічне алергічне запалення, тому основним завданням терапії є досягнення 24-годинного контролю над симптомами за допомогою сучасних препаратів, які ефективно впливають на всі ланки запального процесу, не знижуючи при цьому прихильність пацієнтів до лікування....

19.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Менеджмент носовых кровотечений в клинической практике

Незначительное носовое кровотечение (эпистаксис), как правило, останавливается спонтанно или успешно купируется на этапе первичной медицинской помощи. Только в случае повторных или тяжелых кровотечений пациента направляют к ЛОР-специалисту или в отделение неотложной помощи для дальнейшей диагностики и лечения. В Германии, как и вообще в Европе, в настоящее время нет задокументированных руководств для лечения носового кровотечения....

19.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Лікування пневмонії у дітей

Підходи до лікування пневмонії у дітей Лікуванню в стаціонарі підлягають хворі на гостру пневмонію: віком до 3 років; з ускладненим перебігом захворювання; за наявності дихальної недостатності I-II ступеня та нестабільної гемодинаміки; діти з гіпотрофією; ...

19.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні стандарти діагностики й лікування алергічного риніту з позицій доказової медицини

Будь-яке клінічне рішення лікаря має базуватися на наукових фактах, що спонукає фахівців у пошуках вирішення проблеми звертатися до різного роду джерел, однак отримана з них інформація не завжди достовірна, а різноманіття лікарських препаратів на фармацевтичному ринку ще більше ускладнює вибір лікувальної тактики....

19.06.2018 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою — 2018: лікуватися ніколи не рано й ніколи не пізно

1 травня 2018 року в багатьох країнах світу, у тому числі в Україні, пройшов Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою (БА). Захід, який ось уже 20 років поспіль проводиться в перший вівторок травня, організовано Глобальною ініціативою з астми (Global Initiative for Asthma, GINA, www.ginasthma.org) та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з метою залучення уваги та підвищення обізнаності щодо БА серед пацієнтів і медичних працівників. Тема Всесвітнього дня боротьби з астмою в цьому році – ​«Ніколи не рано, ніколи не пізно. Завжди є вдалий час для боротьби з бронхіальною астмою». ...

13.06.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Негоспітальна пневмонія у дорослих

Негоспітальна пневмонія (НГП) є інфекційним захворюванням, що найбільш часто спричиняє смерть [1]. Сучасні результати німецьких досліджень вказують, що захворюваність на НГП сягає рівня 9,7 випадку на 1000 людино-років, що відповідає >660 тис. хворих щороку....