Журнал «Серцева недостатність та коморбідні стани» № 2, вересень 2017 р.

Скачати PDF

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ

5 стр. Звернення до читачів

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ

6 стр. Прихильність лікарів до рекомендацій асоціюється з кращим прогнозом в амбулаторних пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду
Огляд за матеріалами статті Michel Komajda, Martin R. Cowie, Luigi Tavazzi, Piotr Ponikowski, Stefan D. Anker, Gerasimos S. Filippatos (European Journal of Heart Failure, 2017; doi: 10.1002/ejhf.887)
18 стр. Клинические перспективы эндотелиальной протекции в лечении коронарогенной сердечной недостаточности
В.Ю. Жаринова ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

КОМОРБІДНІ СТАНИ

25 стр. Дисфункція нирок при хронічній серцевій недостатності
Л.Г. Воронков, Г.Є. Дудник ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
30 стр. Когнитивные нарушения: актуальность проблемы, этиопатогенез, диагностика и лечение
Т.С. Мищенко ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
39 стр. Когнітивна дисфункція при хронічній серцевій недостатності: механізми, наслідки, можливості корекції
Л.Г. Воронков, А.С. Солонович ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
47 стр. Периферична міопатія як терапевтична «мішень» при хронічній серцевій недостатності
Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк
55 стр. Лечение ХСН, ассоциированной с хроническим обструктивным заболеванием легких. Место бета-адреноблокаторов
А.Н. Беловол, И.И. Князькова Харьковский национальный медицинский университет
65 стр. НОАК у лікуванні пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь, інсультом або транзиторною ішемічною атакою в анамнезі
Огляд за матеріалами статті Craig I. Coleman, W. Frank Peacock і співавт. (http://stroke.ahajournals.org, July 5, 2017)