Медична газета «Здоров’я України» № 18 (367), вересень 2015 p.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

51 стр. К вопросу о выборе препарата железа: фокус на безопасность
В настоящее время на рынке доступны несколько препаратов железа, предназначенных для парентерального введения

КОНФЕРЕНЦІЯ

49 стр. Ко дню науки в Украине
Г.Д. Фадеенко, Н.В. Красносельский, Н.Г. Щербань и др.
По итогам научно"практической конференции, 15 мая, г. Харьков

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

22-23 стр. Новости конгресса Европейской антиревматической лиги (EULAR 2015, 10-13 июля, г. Рим, Италия)
По итогам EULAR 2015, 10-13 июля, г. Рим, Италия

РЕКОМЕНДАЦІЇ

27-28 стр. Остеоартрит
Краткое руководство в помощь клиницисту

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

3 стр. Нимесулид: применение в 9 странах Европы
В статье представлены результаты зарубежного исследования
15 стр. Пам’ятка для пацієнта з ревматоїдним артритом
16-17 стр. Эффективное и безопасное лечение боли – общетерапевтическая проблема
О.Б. Яременко, С.М. Ткач
По материалам научно"практической конференции с международным участием, 13 мая, г. Киев
18 стр. Лечение ревматических заболеваний: фокус на безопасность
О.Б. Яременко, С.М. Ткач
По материалам научно-практической конференции с международным участием, 13 мая, г. Киев
19 стр. Фармакотерапия остеопороза: акценты и возможности
В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая
По итогам Международного конгресса «Человек и лекарство – Украина», 10-11 сентября, г. Киев
24-26 стр. Сучасні підходи до системного комплексного лікування хворих на дегенеративно-дистрофічні ураження хребта
О.А. Бур'янов, Т.М. Омельченко
Сьогодні лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта базується на принципах доказовості, безперервності та наступності
29 стр. Наслаждение движением, или Как помочь пациентам с заболеваниями суставов?
30-31 стр. Раннее старение сосудов и артериальная гипертензия: поиск эффективной стратегии антигипертензивной терапии
Е.П. Свищенко, А.Д. Радченко
По материалам научно-практической конференции, 27-29 мая, г. Львов
32-33 стр. Лікування артеріальної гіпертензії в реальній практиці: індивідуалізація в рамках стандартів
Ю.М. Сіренко, А. Янушевич, О.Г. Несукай
За матеріалами науково-практичної конференції

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ

34-35 стр. Келтикан в терапии периферических нейропатий
В статье представлены результаты зарубежного исследования
37 стр. Оптимизация терапии заболеваний нервной системы с помощью биорегуляционного подхода

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

46-47 стр. Роль пищевых волокон из оболочки семян подорожника в профилактике рака
Эффекты, которые оказывают пищевые волокна на организм человека, зависят от их физико-химических свойств

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

40-41 стр. Современная стратегия и тактика выбора антибиотика при лечении инфекций респираторного тракта
И.А. Карпов, В.И. Попович, Г.В. Бекетова
По итогам Международного конгресса «Человек и лекарство – Украина», 10-11 сентября, г. Киев

ІМУНОЛОГІЯ

42-43 стр. Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування (II частина)
В.Д. Мальцев
Малі імунодефіцитні хвороби є генетичною патологією, що унеможливлює адекватну продукцію певного імунного чинника

АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ

56-57 стр. Актуальные аспекты современной иммунопрофилактики: необходимость тонкого баланса между интересами общества и человека
В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев
Иммунология зародилась именно на почве вакцинации – одного из фундаментальных методов современной иммунопрофилактики

MEDICAL NATURE

54-55 стр. В чем соль в перце, или Фитотерапия против воспаления и боли в горле
С.М. Пухлик, Т.А. Крючко, С.П. Кривопустов
По итогам междисциплинарного круглого стола

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

10-11 стр. Діагностична роль визначення рівня діаміноксидази у пацієнтів з алергічними захворюваннями
О.О. Наумова, І.В. Гогунська
Відомо, що розвиток АЗ зумовлений підвищенням рівня гіс таміну в крові внаслідок надлишкового його надходження під час вживання певних харчових продук тів
59-60 стр. Коронавірусні інфекції: загроза людству з Близького Сходу, спричинена MERS-CoV?
О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло
Кожна нова хвороба, яка поширюється швидше, ніж наші знання про неї, вих одить з-під контролю