Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 19 (464), жовтень 2019 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3 Субклінічні форми патології щитоподібної залози: спостерігати не можна лікувати
Старший науковий співробітник кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Ю.В. Булдигіна
За підсумками науково-практичної конференції, 12-14 вересня, м. Львів
5 Фармакогенетика метформіну
J.C. Florez, США
14 Спільні рекомендації ESC та EASD щодо діабету, предіабету та ССЗ: акцент на агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду‑1
16 Застосування сучасних цукрознижувальних препаратів і зменшення серцево-судинного ризику в пацієнтів із ЦД 2 типу
Доктор медичних наук О.В. Зінич (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», м. Київ) , керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор О.М. Пархоменко
За підсумками наукового форуму, 25-27 вересня, м. Київ
17 Роль препаратов арГПП‑1 в кардиометаболической протекции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Профессор F. Knop, профессор S. Verma
По итогам съезда EASD, 17-20 сентября, г. Барселона, Испания
18-20 Реферативний огляд європейських настанов 2019 року щодо ведення діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань
21 Роль селену в патологічних станах щитоподібної залози
23 Эффективность применения метформина у пациентов с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы
Профессор I. Campbell (Сент-Эндрюсский университет, Великобритания), профессор J. Petrie (Университет Глазго, Великобритания), профессор P. Rossing (Копенгагенский университет, Дания)
По итогам съезда EASD, 17-20 сентября, г. Барселона, Испания
26-27 Дополнительные возможности лечения пациентов с ожирением и сердечно-сосудистыми факторами риска
Е.Н. Романова, к.м.н., отдел аритмий сердца ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев
28-29 Функция щитовидной железы, индекс массы тела, маркеры метаболического риска у эутиреоидных взрослых: когортное исследование
R. Xu, F. Huang, S. Zhang и соавт., Китай
30-31 Лікування цукрового діабету та його ускладнень: новітні рекомендації та контроль побічних ефектів терапії
За підсумками науково-практичної конференції, 12-14 вересня, м. Львів

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

24-25 Конгресс ЕСЕ 2019: результаты встречи европейских эндокринологов
A.Friedman, K. Ong, J. Zierath, H. Vidal, М. Molina-Vega, D. Eyupoglu, M. Jensterle, Chin-Hsiao Tseng
По итогам конгресса, 18-21 мая, г. Лион, Франция

КОНФЕРЕНЦІЯ

12-13 ХХ Національний конгрес кардіологів України: акцент на проблемі коморбідності й огляд настанов ESC 2019
В.М. Коваленко, Ю.М. Сіренко, О.І. Мітченко, О.Г. Несукай, О.С. Сичов, О.М. Пархоменко
За підсумками наукового форуму, 25-27 вересня, м. Київ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

9 «Дарниця»: від національного лідерства до нових досягнень на світовому ринку
За підсумками прес-брифінгу, 16 жовтня, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

50-51 Употребление в пищу льняного семени как стратегия улучшения здоровья человека
M. Parikh, T.G. Maddaford, J. Austria и соавт., Канада
52 Как обеспечить эрадикацию хеликобактерной инфекции?
О.В. Швец, к.м.н., Украинская гастроэнтерологическая ассоциация

ДЕРМАТОЛОГІЯ

45 Ентеросорбція в дерматології: обґрунтування застосування діосмектиту
А.В. Петренко, к.м.н., кафедра дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

37 Інноваційне вирішення проблеми назальної обструкції у вагітних
Ю.В. Шукліна, к.м.н, м. Київ

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

38 Ключові рекомендації щодо медикаментозного лікування ГРІ в сімейній медицині: досвід Хорватії
Л.С. Бабінець, д.м.н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України