Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 12 (481), 2020 р.

Скачати PDF

ГЕМАТОЛОГІЯ

6-7 ІІ Міжнародний симпозіум із тромбозу та гемостазу: актуальні питання сучасної гемостазіології
Ж.-Ф. Швед, І.І. Тютрин, С.В. Синьков та ін
8 Ключові аспекти набутої гемофілії
Голова Асоціації гематологів України, завідувач відділення гематології Київського обласного онкологічного диспансеру, кандидат медичних наук ­Ірина ­Радомирівна Гартовська

РЕВМАТОЛОГІЯ

10-11 Обґрунтоване застосування блокаторів ІЛ-6 для лікування ревматоїдного артриту на основі міжнародних і власних клінічних досліджень
Професор кафедри терапії та ревматології Національної медичної академі ї післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика, док- тора медичних наук Неоніла Михайлівна Шуба
12-13 Аксіальний (анкілозивний) спондилоартрит і ревматоїдний артрит

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

18-20 Индуцированный гипоксией фактор для лечения анемии при хронической болезни почек
А.А. Мельник, к.б.н., г. Киев

УРОЛОГІЯ

21-22 Фітотерапія хронічного рецидивуючого бактеріального циститу в жінок репродуктивного та менопаузального віку
І.Б. Венцківська, д.м.н., професор, завідувачка кафедри акушерства і гінекології № 1, О.Д. Нікітін, д.м.н., професор кафедри урології, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
21-22 Фітотерапія хронічного рецидивуючого бактеріального циститу в жінок репродуктивного та менопаузального віку
І.Б. Венцківська, д.м.н., професор, завідувачка кафедри акушерства і гінекології № 1, О.Д. Нікітін, д.м.н., професор кафедри урології, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ