Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 10 (503), 2021 р.

Скачати PDF

АЛЕРГОЛОГІЯ

5 Вибір антигістамінного препарату при лікуванні алергічного риніту
Віцепрезидентка ГО «Асоціація алергологів України», доктор медичних наук ­Інна ­Володимирівна ­Гогунська (ДУ «Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України», м. Київ)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10 Триметоприм/сульфаметоксазол (Бісептол®): нові докази ефективності та безпеки при лікуванні поширених інфекцій
22-23 Стресс и система гемостаза
А. А. Мельник, к.б.н., г. Киев
26-28 Вплив ресвератролу на оксидативний стрес як одну з мішеней терапії в пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком
М. С. Черська, к.м.н., Х. М. Кухарчук, О. А. Гайова, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
29 Питання метаболічного здоров’я людини
Керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук Любов Костянтинівна Соколова
42-43 Сучасні підходи до терапії цукрового діабету 2 типу згідно з доказовою базою та міжнародними настановами
52-54 Сучасні стратегії лікування кашлю в терапевтичній практиці
У. Б. Чуловська, к.м.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
55-56 Психосоматика та проблеми шкіри
Л.Д. Калюжна, д.м.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ

24-25 Антиаритмічні препарати в пацієнтів із ранньою персистуючою фібриляцією передсердь і серцевою недостатністю: результати дослідження RACE 3
M. I. Al-Jazairi, B.-O. Nguyen, R. R. De With та ін., Нідерланди
31-32 Контроль над симпатичним овердрайвом: патогенетичний підхід до попередження ускладнень артеріальної гіпертензії
Завідувач відділення симптоматичних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктора медичних наук, професора Юрія ­Миколайовича Сіренка. Завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктора медичних наук, професора Ольги Миколаївни Барни.
37 Артеріальна гіпертензія:  чи потрібен кардіолог?
Доцент кафедри сучасних технологій ­медичної діагностики та лікування Національного медичного університету ім. О. О. ­Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук ­Євгеній ­Володимирович Андрєєв

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

57-59 Доброякісні гіпербілірубінемії (спадкові пігментні гепатози) та їхнє місце в практиці сімейного лікаря
О. М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
60-61 Сучасні рекомендації з діагностики та лікування функціональної диспепсії
Професор кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), керівник Гастроцентру клініки «Оберіг», доктор медичних наук Галина Анатоліївна Соловйова

РЕВМАТОЛОГІЯ

38-39 Вітамін D у практиці дитячого ревматолога
Л. І. Омельченко, д.м.н., професор, головний науковий співробітник відділення дитячої ревматології та автоімунних захворювань ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ