Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 16 (509), 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

16 Сучасна гіполіпідемічна терапія при гострому коронарному синдромі: у фокусі – реанімаційні хворі та пацієнти, виписані зі стаціонару
Президент Всеукраїнської асоціації з невідкладної кардіології, член-­кореспондент НАМН України, про­фесор Олександр Миколайович ­Пархоменко
17 Особливості кардіопротекції за допомогою комплексу Неоресцин-Q10
Старший науковий співробітник відділу вторинних і легеневих гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), кандидат медичних наук Оксана Леонідівна Рековець
19 Терапевтичні властивості високоселективних β-блокаторів у пацієнтів із кардіоваскулярними захворюваннями
Ю.С. Рудик, д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
21-22 Експертний консенсус Американської колегії кардіологів (2021) щодо ведення гіпертригліцеридемії: місце розувастатину/аторвастатину
23 Профілактика когнітивних розладів у пацієнтів із судинними захворюваннями мозку
Президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація», завідувач відділення вторинної легеневої гіпертензії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Юрій Миколайович Сіренко
55-57 Застосування ПОАК у пацієнтів із фібриляцією передсердь, яким проводяться планові оперативні втручання й інтервенційні процедури: практичні рекомендації EHRA (2021)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Диклофенак. Важко бути скромним, коли ти найкращий
Є.Д. Єгудіна, д.м.н., професор, Клініка сучасної ревматології, м. Київ
8-9 Лімфедема на прийомі в лікаря первинної ланки: як розпізнати та лікувати
52-53 Ектоін: механізми респіраторної цитопротекції
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА 2019

14-15 Роль кортикостероїдів у лікуванні пацієнтів з COVID‑19: на підставі доказів
26-27 Реабілітація після COVID‑19: початок дискусії, яка вже й так запізнилася
Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Олег Созонтович Чабан
37 COVID-19 і психоемоційні розлади: можливості профілактики та лікування
Професор кафедри рефлексотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук Ольга Григорівна Морозова
46-47 Особливості впливу вітамінно‑мінерального комплексу на клінічний перебіг COVID‑19
К. В. Юрко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб, В. В. Кучерявченко, д.м.н., доцент кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології й інтенсивної терапії, В. В. Лєсний, к.м.н., асистент кафедри хірургії № 2, А. С. Лєсна, інтерн кафедри інфекційних хвороб, Харківський національний медичний університет

НЕВРОЛОГІЯ / ПСИХІАТРІЯ

24-25 Особливості ранньої диференційної діагностики та лікування мігрені сімейним лікарем
М.М. Орос, д.м.н., завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
28-29 Судоми нижніх кінцівок у клінічній практиці
30 Хвороба Фабрі в неврологічній практиці: діагностика та лікування
Експерт Міністерства охорони здоров’я України з неврології та інсульту, завідувач інсультного центру МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» (м. Київ), кандидат медичних наук Юрій Володимирович Фломін
31 Роль вітамінів групи В у лікуванні больових синдромів у неврології
33 Можливості застосування бетагістину в лікуванні пацієнтів із периферичним вестибулярним запамороченням
34 Щоденний виклик для лікаря: імітатори інсульту та інсульт-«хамелеон»
Завідувач кафедри неврології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Сергій Петрович Московко
40-41 Нейропатичний компонент хронічного болю як прояв нейроCOVID: від усвідомлення проблеми до раціональної терапії
І.І. Князькова, д.м.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету
43 Антидепресанти і рак:  що відомо про їхній зв’язок і як мінімізувати ризики?

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

6 Місце макролідів у лікуванні гострого бронхіту бактеріального ґенезу
Доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. ­Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук ­Людмила Володимирівна Юдіна

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

49-50 Роль нутрієнтів у профілактиці та лікуванні захворювань ока: недооцінені можливості
М.В. Сидорова, к.м.н, лікар-офтальмолог вищої категорії, медичний центр «Добробут», м. Київ

УРОЛОГІЯ

44-45 Ефективне купірування рецидивуючої ниркової кольки при консервативному лікуванні уролітіазу в амбулаторних умовах
О. Д. Нікітін, д.м.н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ