Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 19 (555), 2023 р

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

10-11 Загрози недостатнього лікування гіпотиреозу: що потрібно знати клініцисту
У. Фельдт-Расмуссен, Г. Ефраймідіс, С. Бліддаль, М. Клозе, відділення медичної ендокринології та метаболізму лікарні Копенгагенського університету, Данія
12-13,16 Новітні стандарти ведення цукрового діабету (за матеріалами рекомендацій ESC, 2023)
Ю.І. Караченцев, академік НАМН України, д.м.н., професор, П.П. Кравчун, д.м.н., професор, кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Харківського національного медичного університету
14-15 Пероральна α-ліпоєва кислота в лікуванні діабетичної нейропатії: систематичний огляд і метааналіз

КАРДІОЛОГІЯ

29 Антитромботична терапія за гострого коронарного синдрому: нові рекомендації Європейського товариства кардіологів
30-31 «Плавник акули» на ЕКГ як предиктор летального наслідку
Доцент кафедри терапевтичних дисциплін і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кандидата медичних наук Юлії Вікторівни Мазур
33-34 Оцінка впливу лівообертального аргініну гідрохлориду на органи-мішені в пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні зі стандартною терапією: фокус на диджиталізацію ЕКГ
В.К. Тащук, д.м.н., професор, О.В. Маліневська-Білійчук, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

42-43 Лімфатична система, лімфодренаж і соматичні захворювання крізь призму застосування біорегуляційних засобів
Т.Л. Можина, к.м.н., Центр здорового серця доктора Крахмалової, м. Харків
46-47 Геморой та його ускладнення: репаративний підхід до розв’язання проблеми
52-53 Вплив дефіциту заліза на організм, його профілактика та лікування
І.М. Юрчишак, лікар-гематолог вищої категорії, завідувачка консультативної поліклініки ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів