Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 19/1 (556), 2023 р

Скачати PDF

ДЕРМАТОЛОГІЯ

46 Мистецтво топічної терапії у дерматології
Л.Д. Калюжна, д.м.н., професор, А.В. Петренко, к.м.н., Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ
48-49 Роль антисептиків у лікуванні атопічного дерматиту
52 Сульфатіазол срібла в лікуванні опіків: клінічний випадок
М. Віржиковська, лікар-хірург, Центр профілактики і лікування судинних захворювань, м. Варшава, Польща

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

3,8 Вакцинація проти грипу

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

10-11 Сучасні підходи до лікування пацієнтів із риносинуситом
Ю.В. Дєєва, д.м.н., професор, завідувачка кафедри оториноларингології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
16-17 Ефективність спрею та льодяників бензидаміну в пацієнтів із гострим болем у горлі

КАРДІОЛОГІЯ

25 Новий погляд на роль ацетилсаліцилової кислоти в первинній профілактиці: зниження ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів із підвищеним ліпопротеїном (а)
29-30 Ацетилсаліцилова кислота: можливі механізми профілактики серцево-судинних захворювань поза межами антитромбоцитарної дії
Л.А. Міщенко, д.м.н., професор, завідувачка відділення артеріальної гіпертензії та коморбідної патології, О.О. Матова, к.м.н., Т.В. Талаєва, д.м.н., професор, відділ клінічної фізіології та генетики, І.В. Третяк, М.П. Моспан, к.м.н., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
31 Антидепресанти в лікуванні пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями
Кандидат медичних наук, лікар-невролог поліклінічного відділення ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ) Іванна Леонідівна Ревенько
32 Додаткові можливості в лікуванні пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією
Завідувачка відділу АГ та коморбідної патології, доктор медичних наук, професор Лариса Анатоліївна Міщенко. Завідувачка центру фундаментальних і клініко-лабораторних досліджень, доктор медичних наук Тетяна Володимирівна Талаєва

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

18 Медіатор і рецептор: тривоги та стан спокою
Завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Орос Михайло Михайлович
22 Комплексні біорегуляційні препарати в реабілітаційному лікуванні соматичних, неврологічних і психоемоційних порушень
23 Інсульт і когнітивні порушення
Завідувач інсультного центру МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» (м. Київ), фундатор, засновник ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» (м. Київ) Юрій Володимирович Фломін