Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 2 (52), травень 2019 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

20 О диагностике мезентериального панникулита
А.Н. Беловол, д. мед. н., профессор, академик НАМН Украины, И.И. Князькова, д. мед. н., профессор, А.И. Корчевская, кафедра клинической фармакологии и внутренней медицины, Харьковский национальный медицинский университет
32-33 Сучасні погляди на проблеми неправильного харчування та перспективи їх вирішення
Н.В. Молочек, к. мед. н., доцент, Т.М. Фалалєєва, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, О.І. Цирюк, д. біол. н., кафедра біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

6-7 ХХІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України: знакова подія для вітчизняної медицини
Науковий керівник Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Н.В. Харченко
9-11 ЕССО 2019: що нового у вивченні запальних захворювань кишечнику?
16-17 Пробіотик Saccharomyces boulardii СNCM I-745 у практиці гастроентеролога
Директор ДУ «Інститут ­гастроентерології НАМН України» (м. Дніпро), доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов, президент Української ­гастроентерологічної асоціації, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор І.М. Скрипник
25 Минуле та сьогодення: висновки експертів Міланського симпозіуму-2018
29-30 Ефективність декслансопразолу у лікуванні пацієнтів з ерозивним езофагітом
David Gremse, Benjamin D. Gold, Betsy Pilmer, Barbara Hunt, Bartosz Korczowski, Maria Claudia Perez
31 Лікування синдрому подразненого кишечнику з позицій доказової медицини
Заслужений лікар України, професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії після­дипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук Г.А. Анохіна, голова координаційного комітету Міжнародного консорціуму мікробіому людини, член рекомендаційного та видавничого комітету Всесвітньої організації гастроентерологів (WGO), доктор медицини Ф. Гуарнер (м. Барселона, Іспанія)
34-35 Дуоденогастральный рефлюкс: современный взгляд на старую проблему
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Ю.Г. Кузенко, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев

ГЕПАТОЛОГІЯ

3-5 Новые механизмы развития неалкогольной жировой болезни печени и стратегия патогенетической терапии
Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харьковская медицинская академия последипломного образования
12-13 Холестатичне пошкодження печінки: сучасне поняття, лабораторні маркери та їх клінічне значення
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, заслужений лікар України, В.М. Гладун, к. мед. н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
14 Возможности адеметионина в лечении хронических болезней печени
Директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» (г. Днепр), доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Степанов, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии, инфекционных болезней и дерматовенерологии после­дипломного образования Нацио­нального медицинского университета имени А.А. Богомольца (г. Киев) И.А. Зайцев
19 Алкогольные поражения органов пищеварительной системы: мнение экспертов UEG и практические возможности
Вице-президент ВОО «Украинское общество целиакии», заведующая кафедрой терапии, инфекционных заболеваний и дерматовенерологии последипломного образования Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Е.Ю. Губская
21 Гендерні особливості перебігу й терапії неалкогольної жирової хвороби печінки
Заслужений лікар України, професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Г.А. Анохіна
26-27 Сучасний погляд на курацію пацієнтів зі змішаними аутоімунними хворобами печінки
К.О. Просоленко, к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету; А.М. Черняк, к. мед. н., завідувач відділення гастроентерології та терапії ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ»; К.А. Лапшина, Харківський національний медичний університет
36-37 Клініко-біохімічне обґрунтування ентеросорбційної терапії при хронічних токсичних захворюваннях печінки
Н.В. Харченко, д. мед. н., професор, Г.А. Анохіна, д. мед. н., професор, В.В. Харченко, д. мед. н., кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
40-42 Наслідки холецистектомії та принципи їх корекції й профілактики
І.Е. Кушнір, к. мед. н., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

23 Доказательная панкреатология‑2018: современный взгляд на терминологию, патогенез и ведение больных
Президент Украинского клуба панкреатологов, доктор меди­цинских наук, профессор Н.Б. Губергриц
24 Порівняльний аналіз еластографічних показників підшлункової залози та печінки при хронічному біліарному панкреатиті у коморбідності з ожирінням
Л.С. Бабінець, д. мед. н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – ​сімейної медицини, К.Ю. Кицай, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»