Головна Медична газета Тематичний номер «Гастроентерологія, Гепатологія, Колопроктологія» Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 2 (52), травень 2019 р.

Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 2 (52), травень 2019 р.

Зачекайте, поки завантажується фліпбук. Щоб отримати додаткову інформацію, поширені запитання та проблеми, зверніться до документації.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

6-7
ХХІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України: знакова подія для вітчизняної медицини

4-5 квітня 2019 року в м. Києві за підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика та Української...

9-11
ЕССО 2019: що нового у вивченні запальних захворювань кишечнику?

Конгрес Європейської організації з вивчення хвороби Крона та виразкового коліту (ЕССО) – ключовий міжнародний форум, який щорічно збирає фахівців, що...

16-17
Пробіотик Saccharomyces boulardii СNCM I-745 у практиці гастроентеролога

4-5 квітня 2019 р. у м. Києві відбулася ХХІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми....

25
Минуле та сьогодення: висновки експертів Міланського симпозіуму-2018

Щорічний симпозіум із вивчення й удосконалення методів лікування хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту (НВК) «Нові методи терапії запальних захворювань...

29-30
Ефективність декслансопразолу у лікуванні пацієнтів з ерозивним езофагітом

Гастроезофагеальний рефлюкс – ​це патологічний процес, який може виникати у здорових немовлят, дітей та дорослих без відчутних наслідків [1]. Гастроезофагеальна...

31
Лікування синдрому подразненого кишечнику з позицій доказової медицини

У рамках ХХІ Національної школи гастроентерологів, гепатологів України (4-5 квітня, м. Київ) відбувся окремий сателітний науковий симпозіум компанії «МАЙОЛІ УКРАЇНА»,...

34-35
Дуоденогастральный рефлюкс: современный взгляд на старую проблему

Дуоденогастральный рефлюкс (синонимы – ​билиарный рефлюкс, рефлюкс-гастрит, билиарный гастрит, щелочной гастрит) представляет собой ретроградное поступление желчи в желудок, которое нередко...

ГЕПАТОЛОГІЯ

3-5
Новые механизмы развития неалкогольной жировой болезни печени и стратегия патогенетической терапии

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенным заболеванием, от которого страдает около 25% взрослого населения во всем мире. НАЖБП ...

12-13
Холестатичне пошкодження печінки: сучасне поняття, лабораторні маркери та їх клінічне значення

Рання діагностика та лікування хронічних захворювань печінки має вирішальне значення для запобігання розвитку цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми. Результати біохімічних...

14
Возможности адеметионина в лечении хронических болезней печени

Хронические болезни печени – ​это серьезная проблема современности, решение которой требует внедрения новейших терапевтических стратегий в медицинскую практику. Возрастающая распространенность...

19
Алкогольные поражения органов пищеварительной системы: мнение экспертов UEG и практические возможности

4-5 апреля 2019 года в г. Киеве состоялось одно из самых масштабных медицинских событий в Украине – ХХI Национальная школа...

21
Гендерні особливості перебігу й терапії неалкогольної жирової хвороби печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) належить до так званих «захворювань цивілізації», які виникають внаслідок зміни способу життя сучасної людини: зниження...

26-27
Сучасний погляд на курацію пацієнтів зі змішаними аутоімунними хворобами печінки

Аутоімунний печінковий перехресний синдром (ПС), або оверлап-синдром характеризується проявом в одного і того ж хворого ознак двох різних аутоімунних захворювань...

36-37
Клініко-біохімічне обґрунтування ентеросорбційної терапії при хронічних токсичних захворюваннях печінки

Медичне і соціальне значення захворювань печінки визначається їх поширеністю серед населення й розвитком таких тяжких наслідків, як цироз печінки та ...

40-42
Наслідки холецистектомії та принципи їх корекції й профілактики

В останні десятиріччя спостерігається зростання поширеності жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ) серед дорослого населення світу. Чисельність пацієнтів з ЖКХ, за даними популяційних...

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

23
Доказательная панкреатология‑2018: современный взгляд на терминологию, патогенез и ведение больных

4-5 апреля в г. Киеве на базе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика прошла ХХІ Национальная школа гастроэнтерологов,...

24
Порівняльний аналіз еластографічних показників підшлункової залози та печінки при хронічному біліарному панкреатиті у коморбідності з ожирінням

Захворювання підшлункової залози (ПЗ), зокрема хронічний панкреатит (ХП), є важливою проблемою не лише гастроентерології, а й системи охорони здоров’я в ...