Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 3 (53), 2019 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5-6 Застосування пантопразолу при серцево-судинних захворюваннях
A. Kowalczys, M. Gruchala, Польща
32-33 Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром – ​неразрывный тандем или совпадение?
Т.А. Соломенцева, к. мед. н., ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Ефективність отилонію броміду у лікуванні пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику
Pere Clavé, Jan Tack
10-11 Інфліксимаб та запальні захворювання кишечнику
Konstantinos Papamichael, Steve Lin, Matthew Moore, Garyfallia Papaioannou, Lindsey Sattler, Adam S. Cheifetz
15-16 Применение Saccharomyces boulardii в современной клинической практике
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
17-19 Шляхи оптимізації ерадикаційної терапії при хелікобактерній інфекції
Я.В. Нікіфорова, к. мед. н., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
21-22 Современные подходы к лечению легкого и среднетяжелого неспецифического язвенного колита
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины; А.Э. Дорофеев, д. мед. н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика; Ю.Г. Кузенко, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
23 Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології
Ю.М. Степанов, В.І. Цимбалюк, В.О. Павлов, І.М. Скрипник, Н.В. Харченко, С.М. Ткач, Г.Д. Фадєєнко, Mato de la Paz Jose Maria, М.П. Захараш, А.Е. Дорофєєв, В.Б. Борисенко, М.В. Стойкевич
28-29 Новые перспективы лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харьковская медицинская академия последипломного образования

ГЕПАТОЛОГІЯ

8-9 Алкогольна хвороба печінки: сучасне трактування в клінічних настановах
Н.В. Харченко, член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О.М. Ліщишина, Державний експертний центр МОЗ України
13 Можливості адеметіоніну у лікуванні пацієнтів із внутрішньопечінковим холестазом і хронічними захворюваннями печінки
Завідувачка кафедри гастро­ентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Т.Д. Звягінцева; професор José Maria Mato de la Paz
30-31 L-орнітину-L-аспартат як гепатопротектор при неалкогольній жировій хворобі печінки
R.F. Butterworth, Монреальський Університет (Госпіталь Св. Лучії), Квебек, Канада; A. Canbay, Магдебурзький Університет (Університетський госпіталь), Магдебург, Німеччина
34 Патогенетическая терапия кожного зуда у пациентов с холестазом
Профессор кафедры гастроэнтерологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук Е.И. Сергиенко

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

25 Поражение поджелудочной железы у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника
доктор медицинских наук А.Ю. Филиппова (Днепровская медицинская академия)