Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (54), 2019 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Досвід моніторингу хворих із пізніми ускладненнями гострого панкреатиту з позицій хірурга і гастроентеролога
Д. Бідюк, к. мед. н., В. Вдовиченко, А. Фуртак, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
20-21 Целіакія сьогодні
О.Ю. Губська, д. мед. н., професор, віце-президент Української спілки целіакії, член Європейського товариства з вивчення целіакії ESsCD, завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

9-10 Антисекреторная терапия: убедительная польза и потенциальный риск
С.И. Пиманов, д. мед. н., профессор, Е.В. Макаренко, д. мед. н., профессор, Е.А. Дикарева, Витебский государственный медицинский университет
11 Прокинетики в лечении пациентов с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта
главный научный сотрудник Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор С.М. Ткач
12-15 Роль кишкової мікрофлори у підтриманні здоров’я або формуванні певних захворювань та трансплантація фекальної мікробіоти як перспективний метод корекції серйозних патологічних станів
О.Є. Гріднєв, д. мед. н., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків; О.Ю. Губська, д. мед. н., професор, завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
17 Роль біологічної терапії у лікуванні хворих із запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту
завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор І.Я. Господарський
24-25 ХІ Український гастроентерологічний тиждень: реалії, завдання та перспективи
І.М. Скрипник, Н.В. Харченко, Я.В. Нікіфорова, Н.Б. Губергріц, С.М. Ткач

ГЕПАТОЛОГІЯ

4 Аутоімунний гепатит та неалкогольна жирова хвороба печінки: що нового в клінічних настановах
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О.М. Ліщишина, Державний експертний центр МОЗ України
7 Захист печінки від токсичного впливу лікарських засобів, фітопрепаратів, дієтичних добавок
президент Української гастро­ентерологічної асоціації, проректор з науково-­педагогічної та післядипломної освіти, професор кафедри ­внутрішньої медицини № 1 Української медичної стомато­логічної академії (м. Полтава), доктор медичних наук І.М. Скрипник
19 Роль глутатіону в антиоксидантному захисті печінки

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

23 Мальнутриція у пацієнтів з патологією підшлункової залози та кишечнику: діагностика та принципи корекції
президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук, доцент О.В. Швець

КОЛОПРОКТОЛОГІЯ

28-29 Сучасні підходи до діагностики та лікування запальних і функціональних захворювань кишечнику
президент Асоціації колопроктологів України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця М.П. Захараш; член правління Української гастроентерологічної асоціації, національний представник України у Європейській організації хвороби Крона і коліту, член Американської гастроентерологічної асоціації, член Товариства терапевтів України, доктор медичних наук, професор А.Е. Дорофєєв; президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук, доцент О.В. Швець