Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (62) 2021 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

6 Психосоматика розладів харчової поведінки
11 Застосування ферментних препаратів у пацієнтів із цукровим діабетом
доцент кафедри ендокринології Полтавського державного медичного університету, кандидат медичних наук В.І. Катеренчук
18-19 Превентивні та лікувальні спроможності харчування
С.Л. Няньковський, О.С. Няньковська, О.В. Швець, О.А. Мартинчук, Л.О. Турова
20-21 Маршрутизація пацієнтів із COVID-19 та проявами з боку шлунково‑кишкового тракту
22 Передракові ураження, рак і спадкові синдроми раку шлунка (продовження)

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

8-9 Ведолізумаб у лікуванні виразкового коліту: результати досліджень
23 Комплементарна та альтернативна терапія при синдромі подразненого кишечнику
C.М. Ткач, д. мед. н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, м. Київ
24-25 Мікробіом та ожиріння
Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ПЗВО «Міжнародний європейський університет» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Світлана Іванівна Доан
26 Сучасні проблеми ожиріння в практиці дієтолога
Член Європейського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів і нутриціологів (ESPGHAN), професор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук Олена Сергіївна Няньковська

ГЕПАТОЛОГІЯ

3-5 Нові терапевтичні можливості та майбутні напрямки використання рифаксиміну при лікуванні аутоімунних холестатичних захворювань печінки
Т.Д. Звягінцева, д. мед. н., професор, А.І. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харківська медична академія післядипломної освіти
15-16 Метаболічно асоційована жирова хвороба печінки: фокус на метаболічні порушення та їх корекцію
Т.Д. Звягінцева, д. мед. н., професор, А.І. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харківська медична академія післядипломної освіти

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

12-13 Хронічний панкреатит у постковідному періоді
Т.М. Христич, д. мед. н., професор, Д.О. Гонцарюк, к. мед. н., доцент, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці