Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1(63)-2(64) 2022 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10 Лапароскопічна хірургія: міфи та реальність
Ю.М. Кондрацький, к. мед. н., завідувач відділення, О.Ю. Добржанський, хірург-онколог, А.В. Колесник, хірург-онколог, Є.А. Шудрак, хірург-онколог, М.О. Пепенін, хірург-онколог, відділення пухлин стравоходу та шлунка Національного інституту раку, м. Київ
15 Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози при цукровому діабеті: патогенез, клінічні прояви та принципи лікування
Президент асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук, доцент О.В. Швець
16-17 Проблема менеджменту пацієнтів із харчовою анафілаксією: система оцінки тяжкості симптомів

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Типові помилки при веденні хворих із синдромом подразненого кишечнику
С.М. Ткач, д. мед. н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, А.Е. Дорофєєв, д. мед. н., професор, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ
9 Міфи та помилки при веденні хворих із хронічним ідіопатичним запором
С.М. Ткач, д. мед. н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, м. Київ
12-13 Сучасні підходи до діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: оновлені рекомендації

ГЕПАТОЛОГІЯ

4-5 Оновлені рекомендації EASL із застосування неінвазивних тестів для оцінки тяжкості захворювань печінки різної етіології
11 Новітні можливості гепатотропної терапії
начальник кафедри військової терапії Української військової медичної академії (м. Київ), полковник медичної служби, заслужений лікар України, професор, доктор медичних наук Г.В. Осьодло; професор кафедри терапії № 1 медичної діагностики, гематології та трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук О.О. Бондаренко
За матеріалами ХІV Українського гастроентерологічного тижня
19-22 Вірусний гепатит у дорослих
Стандарти медичної допомоги

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

18 Ад’ювантні можливості біорегуляційного підходу до ведення пацієнтів із хронічним панкреатитом
завідувачка кафедри первинної медичної допомоги та загальної практики сімейної медицини Тернопільського національного медичного университету ім. І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор Л.С. Бабінець