Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 4 (38), грудень 2019 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

3-5 Ошибки и опасности диагностики и лечения посттравматических грыж диафрагмы
А. М. Тищенко, д. мед. н., профессор, Е. В. Мушенко, к. мед.н., Р. М. Смачило, д. мед. н., профессор, Н. С. Черняев, к. мед. н., ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков
10-12 Застосування прегабаліну в дозі 50 мг для профілактики післяопераційного нейропатичного болю після торакоскопічного втручання та торакотомії
T. Homma, Y. Doki, Y. Yamamoto et al., кафедра загальної торакальної та серцево-судинної хірургії, Вища школа медицини та фармацевтичних дисциплін, Тоямський університет, м. Тояма, Японія
16-18 Применение препарата Имибацид и его влияние на клинические исходы у хирургических пациентов с учетом проблемы антибиотикорезистентности
И.Г. Дука, КУ «Днепропетровская областная детская клиническая больница»
13-15 Эффективность ингибиторов протеаз при остром панкреатите
Е.Н. Клигуненко, д. мед. н., профессор, заведующая кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний факультета последипломного образования, Д.А. Криштафор, О.А. Зозуля, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр
28-29 Сучасні досягнення флебології
30-32 Сучасні аспекти менеджменту періопераційного періоду та принципи забезпечення раціонального знеболювання
Ю. Ю. Кобеляцький, Булат Туяков, Михайла Дубілета, Адріан Білий
33-35 История деятельности и роль профессора Н. Л. Володося в развитии отечественной и мировой сердечно-сосудистой хирургии
36-38 Декаметоксин при проведенні герніопластики: українські спеціалісти представили на міжнародній арені результати унікального експерименту

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

8-9 Актуальні проблеми періопераційного періоду: менеджмент больового синдрому та оптимальна тромбопрофілактика
В. І. Черній, О.М. Нестеренко, І.І. Лісний, Ю.Л. Кучин
22 Стратегия рационального применения антибиотиков – ​главный метод борьбы с антибиотикорезистентностью
Заведующий отделением инфекционных болезней университетской клиники «Санта-Мария Мизерикордия» (г. Удине, Италия), профессор Маттео Бассетти
24-27 Особливості ведення хворих із полірезистентними інфекціями в акушерській та загальній клінічній практиці
Р. О. Ткаченка, доктор медичних наук, професора кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, головного спеціаліста з питань акушерської реанімації департаменту охорони здоров’я, Л. А. Харченко, кандидат медичних наук, директор Українського медичного центру інтенсивної терапії сепсису

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

19-21 Особливості використання сучасного шовного матеріалу при операціях на органах сечостатевої системи
В.І. Горовий, к. мед. н., доцент, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
39-41 Лауреати Нобелівської премії з медицини та фізіології – 2019
В. Келін-молодший, Г. Семенза, П. Реткліфф
42-43 Сучасні підходи до діагностики та лікування запальних і функціональних захворювань кишечнику
президент Асоціації колопроктологів України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця М.П. Захараш; член правління Української гастроентерологічної асоціації, національний представник України у Європейській організації хвороби Крона і коліту, член Американської гастроентерологічної асоціації, член Товариства терапевтів України, доктор медичних наук, професор А.Е. Дорофєєв; президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук, доцент О.В. Швець