Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 5 (60) листопад 2018 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

5-6 Аспекти вибору між БРА та іАПФ: антигіпертензивна дія, побічні явища, вплив на прогноз
3, 7 Гиперурикемия: связь с сердечно-сосудистой и почечной патологией
Директор Медицинской клиники Брауншвейга (Германия), член Американского общества нефрологов (ASN) и Европейской ассоциации специалистов в области заболеваний почек (ERA), доктор медицины Я. Кильштай
13-14 Изменение парадигмы лечения сердечной недостаточности: миф или реальность
Профессор, сотрудник Центра кардиологии и ангиологии больницы Вильнюсского университета «Сантаришские клиники» Е. Челюткйене, д. мед. н., про­фессор, член-корреспондент НАМН Украины, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ННЦ ­«Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины ­А.Н. Пархоменко
17 Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией
18 Новости конгресса ESC‑2018 (г. Мюнхен, Германия)
20 Возможности оптимизации медикаментозной терапии атеросклероза
За­ведующий кафедрой внутренней медицины 3 Днепропетровской медицинс­­­кой академии МЗ Ук­ра­ины, доктор медицинских наук, профессор А.А. Ханюков
22-23 Антикоагулянтная терапия при неклапанной ФП: взгляд сквозь призму коморбидных состояний
Заведующий кафедрой внутренней медицины 3 Днепропетровской медицинской академии МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор А.А. ­Ханюков.
27 Хроническая сердечная недостаточность: можем ли мы улучшить прогноз?
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела некоронарных заболеваний миокарда ННЦ «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины Д.В. Рябенко
33-35 Склеродермічний нирковий криз: клініко-діагностичні акценти
І.Ю. Головач, д. мед. н., професор, клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ; Є.Д. Єгудіна, д. мед. н., доцент, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, м. Дніпро
37 Застосування β-адреноблокаторів при хронічній серцевій недостатності. Місце бісопрололу
Л.А. Міщенко, д. мед. н., О.Г. Купчинська, д. мед. н., В.Б. Безродний, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
38 Клинический случай в кардиологии: фокус на сердечную недостаточность
Заведующая кафедрой клиничес­кой фармакологии Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор И.И. Князькова
43 Корвитин: обзор клинической ситуации
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины А.Н. Пархоменко
48 Роль и место амиодарона в лечении сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма: когда нет альтернативы
Старший научный сотрудник отдела аритмий, кандидат медицинских наук Е.Н. Романова, старший научный сотрудник отдела реанимации и интенсивной терапии, доктор медицинских наук О.И. Иркин, ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев)

РЕВМАТОЛОГІЯ

15 Солу-Медрол – ін’єкційний препарат для ефективної та безпечної терапії при ревматоїдних захворюваннях
19 Биосимиляр инфликсимаба Фламмэгис: перспектива использования в ревматологии
Руководитель Клиники современной ревматологии (г. Киев), доктор медицинских наук, профессор А.М. Гнилорыбов
28-29 Місце хондропротекторів у сучасній ревматології
Завідувач Університетською лікарнею Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор С.І. Сміян, завіду­вач відділенням ревматології Запорізької обласної клінічної лікарні, доктор медичних наук, професор Д.Г. Рекалов, головний лікар МЦ «Клініка сучасної ревматології», кандидат медичних наук С.Х. Тер-Вартаньян

КАРДІОХІРУРГІЯ

21 Багатосудинне аортокоронарне шунтування з міні-доступу через передню ліву торакотомію: як розвивається нова методика повної реваскуляризації міокарда
О.Д. Бабляк, доктор медичних наук, експерт МОЗ України з питань кардіології, хірургії серця та магістральних судин, керівник Центру кардіохірургії медичної мережі «Добробут»

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

24-25 Кардіоонкологія – ​новий напрямок в Україні: принципи мультидисциплінарного підходу
Керівник відділу клінічної фармакології ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, доктор медичних наук С.М. Кожухов
30-32 Неспецифічний аортоартеріїт (хвороба Такаясу) і серцево-судинна система (продовження)
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., М.Б. Джус, к. мед. н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ