Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (63) травень 2019 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

5-6 Ацетилсаліцилова кислота у пацієнтів без кардіоваскулярних захворювань: нові дослід­жен­ня та особливості національної профілактики
10-13 Персоналізована антиангінальна терапія: роль ранолазину
М. І. Лутай, д. мед. н., професор; Г. Ф. Лисенко, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
14 Современная антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий
Заведующий отделом аритмий, руководитель экспертного консультативно-диагностического лечебного центра жизнеугрожающих и редких аритмий ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев), профессор, доктор медицинских наук О.С. Сычев, заведующий кафедрой внутренней медицины 3 ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», профессор, доктор медицинских наук А.А. Ханюков, ведущий научный сотрудник отдела реанимации и интенсивной терапии ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев), доктор медицинских наук О.И. Иркин
15 Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб
О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров, В.Й. Целуйко, Ю.А. Іванів, В.О. Куць, М.С. Сороківський
16-17 Невідкладні стани у кардіології: актуальні питання та шляхи розв’язання
О.М. ­Пархоменко, С.М. Кожухов, В.Й. ­Целуйко, В.О. Шумаков, В.З. Нетяженко, В.К. Тащук, М.П. Копиця
19-20 Рандомизированное исследование эффективности и безопасности азилсартана медоксомила в сочетании с хлорталидоном
25-26 Сучасний погляд на ефективний контроль артеріального тиску у пацієнтів із високим ризиком серцево-судинних ускладнень
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, науковий керівник відділення симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» (м. Київ), професор Ю.М. Сіренко, провідний науковий співробітник відділення симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» (м. Київ), доктор медичних наук Г.Д. Радченко
31 Актуальні питання діуретичної терапії при хронічній серцевій недостатності
Президент Української асоціації фахівців із серцевої недостатності, керівник відділу серцевої недостатності ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), доктор медичних наук, професор Л.Г. Воронков
32-34 Шлуночкові тахікардії: звертаємося до підручника
Доктор медичних наук, професор О.Й. Жарінов, доктор медичних наук, професор Ю.А. Іванів, кандидат медичних наук, доцент В.О. Куць
35 Возможности кардиопротекции в кардиологии и кардиохирургии: акцент на фосфокреатин
Ведущий научный сотрудник отдела реанимации и интенсивной терапии ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины (г. Киев), доктор медицинских наук О.И. Иркин
39 Комбіноване застосування антиагрегантів та антикоагулянтів
41-42, 44 Рекомендації щодо ведення пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка
50-51 Ефективність препарату Адвокард у комплексному лікуванні пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST на ранніх етапах реабілітації
В.О. Шумаков, Н.М. Терещенко, О.В. Волошина, І.Е. Малиновська, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ

РЕВМАТОЛОГІЯ

3 Роль фебуксостата в предупреждении церебральной и кардиореноваскулярной патологии
27-29, 52-53 Системная красная волчанка в практике семейных врачей: ответы на часто задаваемые вопросы
И.Ю. Головач, д. мед.н., профессор, Клиническая больница«Феофания» Государственного управления делами, г. Киев; Е.Д. Егудина, д. мед.н., профессор, Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины
45 Діагностика та лікування спондилоартриту: рекомендації NICE
48-49 Базисна терапія остеоартрозу: переваги хондроїтину та глюкозаміну

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21-23, 36-38 Ураження коронарних артерій при неспецифічному аортоартеріїті
Г.В. Мостбауер, к. мед.н., М.Б. Джус, к. мед.н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
46-47 Ефективність фіксованої комбінації раміприлу/амлодипіну (Хартил® АМ) у пацієнтів із гіпертензією та діабетом
Г. Сімоний, Метаболічний центр, Навчальна клініка Університету св. Емерика, м. Будапешт, Угорщина