Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 5 (72) 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

8 Антикоагулянтна терапія після первинного ЧКВ у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та дисфункцією лівого шлуночка
13 Фіксована комбінація антигіпертензивних препаратів в одній таблетці у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням: ефективно, тому що зручно
С.М. Коваль, д. мед. н., професор, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
16-17 Тактика ведення пацієнтів з АГ та супутньою ­серцево-судинною патологією
18 Підбір антикоагулянтної терапії для постійного застосування
20-21 Венозний тромбоемболізм: діагностика та лікування
22-23 Вторинна профілактика венозного тромбоемболізму в пацієнтів із тромбоемболією легеневої артерії: показання, тривалість та оптимальні препарати
Я.М. Лутай, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
25 Аспекти антигіпертензивної терапії в умовах сьогодення
29 Лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями: пошук балансу між українськими реаліями та міжнародними рекомендаціями
37 Поліпшення прогнозу кардіологічного пацієнта: ­ чи всі механізми використані?
39-40 Стратегія вибору антикоагулянтної терапії у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь
41 Особливості антиаритмічної терапії при фібриляції передсердь в амбулаторних умовах
48 Лікування артеріальної гіпертензії: перевірені кроки та голос сучасності
49-50 ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності: звертаємося до підручника
52 Порушення енергетичного обміну міокарда і мозку як спільна терапевтична мішень у пацієнтів похилого віку

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3, 6 Антигіпертензивна та гіполіпідемічна терапія: як підвищити ефективність?
5 Гострий кардіоренальний синдром: клініко-патофізіологічні паралелі в інтенсивній терапії
керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Олександр Миколайович Пархоменко
10-11 Складний коморбідний пацієнт: як об’єднати зусилля спеціалістів
14-15 Метааналіз даних щодо впливу статинів на перебіг COVID‑19
19 Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет: що первинне, наскільки тісний взаємозв’язок і яка оптимальна лікувальна тактика?
завідувачки консультативно-діагностичного відділення ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренко НАМН України» (м. Київ), лікарки-кардіологині, к. мед. н. Марії Сергіївни Черської
27 Мультидисциплінарний підхід до запобігання серцево-судинним ускладненням: місце статинотерапії
43 Проблема подолання рефрактерності до гіпотензивної терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями
46-47 Ефективність фіксованої комбінації раміприлу та амлодипіну в лікуванні артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок