Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 3 (76) 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Місце нікорандилу в терапії кардіальної патології
5-6 Поєднання гострого коронарного синдрому та фібриляції передсердь: антиаритмічна й антитромбоцитарна терапія
д. мед. н. О.І. Іркін; старша наукова співробітниця відділу клінічної аритмології та електрофізіології серця, к. мед. н. О.М. Романова (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ)
11-13 Ліпідна школа «Асіно»: як прискорити шлях від виконання рекомендацій до поліпшення прогнозу
В.Й. Целуйко, О.А. Коваль, У.П. Черняга-Ройко, Х.М. Кастеллано, Н.В. Бездітко
14-15 Рідкісні хвороби у практиці лікаря-кардіолога
О.Й. Жарінов, Ю.А. Іванів, К.В. Руденко, Н.Д. Орищин, М.С. Сороківський, П. Платонов, А. Баранчук, В. Войцеховська, Н.М. Носенко, Н.В. Лозинська
23 Сучасні підходи до лікування венозної тромбоемболії
заступник медичного директора з кардіології Клініки серця Медичного дому «Одрекс» (м. Одеса), к. мед. н. Б.І. Голобородько; керівник відділу клінічної фармакології та кардіоонкології ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н. С.М. Кожухов
27 Клінічне застосування Неотону: в пошуках істини
провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н. О.І. Іркін; С.О. Андрієвська, д. мед. н., професорка, лікарка КНП «Одеський обласний кардіологічний центр» Одеської обласної ради
31 Порушення ритму: Ліксарит у запитаннях та відповідях
старша наукова співробітниця відділу клінічної аритмології та електрофізіології серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), к. мед. н. О.М. Романова
32-33 Ефективна гіполіпідемічна терапія – шлях до зниження серцево-судинного ризику
34-35 Антитромбоцитарна терапія у пацієнтів з інфарктом міокарда: порівняльна оцінка клопідогрелю та тікагрелору
37-38 Сучасні підходи до лікування гіпертензивного кризу: в центрі уваги урапідил
О.М. Пархоменко, д. мед. н., професор, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ); провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н. О.І. Іркін
46-47 Відновлення ритму в пацієнта з фібриляцією передсердь в амбулаторних умовах
к. мед. н., ст. н. с. О.М. Романова; к. мед. н., ст. н. с. О.В. Срібна (відділ клінічної аритмології та електрофізіології серця ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ)
54-57 Функціональні проби: звертаємося до підручника
д. мед. н., професор О.Й. Жарінов, д. мед. н., професор Ю.А. Іванів, к. мед. н., доцент В.О. Куць

РЕВМАТОЛОГІЯ

25-26 Діагностика та лікування увеїтів у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом
керівниця Клініки дитячої імунології та ревматології КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (м. Львів), д. мед. н., професорка Я.Є. Бойко
39-40 Ведення пацієнтів з ювенільним системним склерозом
52-53 Такий різний остеопороз: як правильно підібрати лікування?
Н.В. Григор’єва, д. мед. н., професорка, провідна наукова співробітниця ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ); Є.Д. Єгудіна, д. мед. н., професорка (Клініка сучасної ревматології, м. Київ)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

17 Особливості ведення пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2-го типу
Л.Г. Воронков, Л.К. Соколова, О.М. Пархоменко, Я.М. Лутай
19 Хвороба Фабрі: основні аспекти та кардіологічні прояви
наукова співробітниця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова» НАМН України, к. мед. н. Л.О. Невмержицька
28-29, 44-45 Діагностика та лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями під час пандемії COVID‑19
41 Консиліум при коморбідних станах: пацієнт із дилатаційною кардіоміопатією
К.Е. Черкас, М.М. Долженко, Л.К. Соколова, С.В. Лизогуб
43 Артеріальна гіпертензія: коморбідність і супутні захворювання
Л.А. Міщенко, д. мед. н., професорка, завідувачка відділу гіпертонічної хвороби ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ); М.В. Хайтович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ)
48-51 Патологія серця і судин при хворобі Бехчета
Г.В. Мостбауер, к. мед. н.; М.Б. Джус, д. мед. н.; Т.А. Карасевська, к. мед. н.; А.Б. Безродний, к. мед. н.; Н.В. Шишкіна, к. мед. н.; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
58-59 Аналіз ефективності й безпеки застосування сулодексиду в пацієнтів із цукровим діабетом та пов’язаними з ним ускладненнями
60-61 Профілактика, діагностика та лікування осіб із хворобою Лайма