Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 5 (78) 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Вибір стратегії ведення осіб із фібриляцією передсердь:  що важливіше – ​ритм або частота?
6 Лікування серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду: переваги інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу
10 Порівняльна оцінка профілю безпеки пероральних антикоагулянтів прямої дії в реальних клінічних умовах
11 Артеріальна гіпертензія як причина хвороби дрібних церебральних судин
13 Порівняльна ефективність сартанів та інгібіторів АПФ у пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда
20 Погляд на інтенсивність антитромбоцитарної терапії: сучасні тенденції
27 Територія правильного ритму: безпека, доведена практикою
30 Особливості переведення підлітків із вродженою вадою серця у дорослу категорію пацієнтів
33 Антикоагулянтна терапія у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь
35 Амбулаторне моніторування електрокардіограми
39 Прекондиціонування міокарда у пацієнтів кардіологічного профілю: можливості нікорандилу
40 Профілактика серцево-судинних захворювань у клінічній практиці
45 Артеріальна гіпертензія із супутніми факторами ризику: як підвищити ефективність терапії?
48 Тахікардія як чинник серцевої недостатності: стратегії ведення хворих
50 Особливості ведення пацієнтів із клапанною хворобою серця
52 Ведення пацієнтів з ураженням та інфарктом міокарда на тлі черезшкірного коронарного втручання