Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 1 (48) березень 2019 р.

Скачати PDF

ПСИХІАТРІЯ

8-9 Фармакотерапія біполярного афективного розладу
10-11 Клиническая полезность диагностических руководств МКБ‑11 в отношении расстройств с тяжелым бременем болезни
12-13 Фармакотерапія великого депресивного розладу
16-17 Депрессивные расстройства: современный взгляд на проблему
О.В. Зубатюк, кафедра психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
19-20 Современная стратегия фармакотерапии генерализованного тревожного расстройства
Кандидат медицинских наук С.Г. Бурчинский
34-37 Депресії при посттравматичному стресовому розладі у дітей та підлітків
О.К. Напрєєнко, Д.І. Марценковський, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
38-40 Оценка и лечение состояний, связанных исключительно со стрессом

ПСИХОТЕРАПІЯ

14-15 Школа психотерапевта: практика психокоррекции
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна и искусств

НЕВРОЛОГІЯ

2-3 Результати проспективного подвійного сліпого ­дослід­ження фармакологічної активності Церебролізину та інших пептидних препаратів при лікуванні емболічного інсульту
21 Деменція: огляд останніх протоколів та рекомендацій
24 Школа-курс «ЕЕГ та Епілепсія» в Україні: підвищення кваліфікації українських фахівців у діагностиці дорослих та дітей, хворих на епілепсію
Ш.Беніцький, професор клінічної нейрофізіології Університетської лікарні в м. Орхус, керівник відділу клінічної нейрофізіології Данського центру епілепсії (м. Діаналунд, Данія), провідний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків), президент Української протиепілептичної ліги (УПЕЛ), доктор медичних наук, професор А.Є. Дубенко
25 Нейрохірург Генрі Марш: чи справді штучний інтелект є загрозою людству?
27 Новейшие аспекты лечения ишемического инсульта и коморбидных состояний
Заведующая кафедрой неврологии и рефлекесотерапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (г. Киев), доктор медицинских наук, профессор Н.К. Свиридова
28 Новая шкала для прогнозирования вероятности ранней смерти при инсульте
29 Сучасні аспекти клінічної неврології: роль статинів у профілактиці серцево-судинних захворювань
Доцент кафедри неврології та нейрохірургії ФПО «Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова» Г.С. Московко
30-31 Печеночная энцефалопатия: классификация, диагностика и лечение
С.А. Лихачев, В.Е. Супрун, С.В. Коротков, А.М. Дзядзько
32 Настанови щодо лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона