Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 4 (51) грудень 2019 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

2 Гастробезпека терапії нестероїдними протизапальними препаратами у пацієнтів із ревматичними захворюваннями
Г.В. Осьодло, д. мед. н., професор, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії
5-6 Майстер-клас для лікаря з діагностування хвороби Помпе: аналіз клінічних випадків
7 Хронічний больовий синдром: ​ комплексний підхід до діагностики та лікування
О.О. Хаустова, д. мед. н, професор кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ)
12-13 Гіпоталамічні та гіпотиреоїдні розлади під клінічними масками неврологічних проявів
В. М. Пилипенко, к. мед. н., доцент кафедри ен­докринології Національної медичної академії післядиплом­ної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), М. А. ­Тріщинська, д. мед. н., доцент кафедри нев­рології № 1 Націо­нальної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ)
14-15 Ішемічні та травматичні пошкод­жен­ня мозку: від нейропротекції до нейровідновлення
Ю. І. Горанський, С.О. Дубров, М. М. Орос
17 Біль у спині: раціональний менеджмент у XXI столітті
В. І. Романенко, лікар-невролог, к. мед. н., член правління Української асоціації, Я. В. Фіщенко, лікар-нейрохірург, д. мед. н., провідний науковий співробітник клініки хірургії хребта Інституту травматології та ортопедії НАМН України (м. Київ)
18 Що ми знаємо про терапію пацієнтів із судинними когнітивними порушеннями?
Т. М. Слободін, д. мед. н., професор кафедри неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ)
20-21 Нові можливості терапії рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу
22-23 «Реанімаційні заходи» для нейрона в умовах ішемічного каскаду
Юкіто Шіногара, професор, Л.А. Дзяк, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, член-кореспондент НАМН України, М.Є. Поліщук, Д. мед. н., професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядип­ломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ)
24-25 Сучасні досягнення у сфері діагностики й лікування нейродегенеративних захворювань та рухових порушень
26-27 Екстрапірамідні розлади: сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування паркінсонізму
Едуардо Толоза, Олів’є Расколь, С. П. Московко, І. М. Карабань
28-29 Інновації в терапії розсіяного склерозу
Е. Петерсон, Р. Еліа
32 Підгострий біль у спині: підходи до фармакотерапії як профілактика хронізації болю
М.М. Орос, д. мед. н., професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету
35 Оновлені настанови Європейської академії неврології щодо невралгії трійчастого нерва
37-38 Місце імуноглобулінів у лікуванні осіб з аутоімунними та вірусними захворюваннями за наявності неврологічного дефіциту
В.А. Гриб, В.І. Пашковський, О.Л. Панасюк
39 Церебрум композитум Н: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології
44 Настанови з діагностики та лікування прогресивної атаксії

ПСИХОТЕРАПІЯ

40-43 Трансовые методы в практике психотерапевта: аналитический обзор
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна искусств

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

19 Хвороба Фабрі, ранній інсульт та больові феномени: що спільного?
Ю. В. Фломін, к. мед. н., заві­дувач інсультного центру Універсальної клініки «Оберіг» (м. Київ), М. М. Орос, д. мед. н., завідувач кафедри нев­рології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
33-34 Дулоксетин: сфера застосування та особливості призначення при різних патологічних станах
О.О. Хаустова, д. мед. н, професор кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), Г.М. Кожина, д. мед. н., професор, віце-президент Національної академії наук вищої освіти України, головний психотера­певт Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету