Спецвипуск «Інсульт», Додаток до № 1 (56), 2021 р.

Скачати PDF

ЗМІСТ

3 Відновний період після інсульту: особливості медикаментозної терапії
8 Взаємозв’язок інсульту та COVID‑19
М.М. Орос, д. мед. н., професор, І.І. Гомович, Ужгородський національний університет
9 Патофізіологія, діагностика та лікування артеріального й венозного тромбозу при COVID‑19
11-12 Нейроінвазія при коронавірусній інфекції: патогенез та перспективи лікування
О.А. Лоскутов(1), Д.О. Дзюба(1), Н.В. Коротчук(2), К.Р. Марушко(3), Ю.Г. Вакуленко(3), Д.О. Лоскутов(2); (1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ; (2) ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ; (3) Київська міська клінічна лікарня № 4
13-15 Ведення пацієнтів після гострого ішемічного інсульту на тлі COVID‑19
16-17 Діагностика та лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом
18-19 Хвороба Фабрі як специфічна причина інсульту в молодому віці
Завідувач кафедри нервових хвороб із курсом нейрохірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, д. мед. н., професор Сергій Петрович Московко, Яна Ігорівна Дороніна, лікарка-­педіатриня центру орфанних захворювань Національної дитячої спе­ціалізованої лікарні «Охматдит» (м. Київ)
20-22 Первинна та вторинна профілактика ішемічного інсульту і внутрішньомозкових крововиливів
23 Лікування пацієнта із хронічною ішемією мозку: як досягти ефекту синергії?
24-25 Цереброкардіальний синдром при ішемічному інсульті
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
26 Особливості постінсультної епілепсії та потенційні методи терапії
Л.Б. Мар’єнко, д. мед. н., професор кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, керівник Львівського обласного протиепілептичного центру
27-28 Центральний постінсультний біль: поширеність та аспекти лікування
29 Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів
31 Роль фармакологічної терапії при постінсультній депресії
32-33 Холіну альфосцерат: сучасне підтверд­жен­ня ефективності традиційної терапії
34-35 Фібриляція передсердь і деменція: зв’язки та прогноз
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
37-38 Практичні аспекти антикоагулянтної терапії у різних категорій пацієнтів
39 Влияние липидов крови и гиполипидемической терапии на вторичную профилактику инсультов
40-44 Первинна та вторинна профілактика ішемічного інсульту і внутрішньомозкових крововиливів
45-47 Вторинна профілактика інсульту:огляд актуальних рекомендацій
І.Л. Ревенько, к. мед. н., Л.А. Міщенко, д. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
48-49 Діагностика коми та інших розладів свідомості