Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 2 (57) 2021 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

10 Актуальні питання діагностики та лікування больового синдрому в спині
14-15 Нейропротекторний потенціал холіну альфосцерату: залучення нейротрофічних сигнальних шляхів
16-18 Спінальна м’язова атрофія: реальна терапевтична можливість порятунку
А.В. Шатілло, к. мед. н., Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків
22-23 Ідіопатична генералізована епілепсія: узагальнення типових проявів та оптимальне лікування
25-26 Актуальні питання імунопрофілактики пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією
С.А. Якимович, к. мед. н., завідувачка консультативної поліклініки КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1»
27-28 Ефект протиепілептичної терапії у вагітних з епілепсією щодо втрати плода та вад його розвитку
29 Порушення сну: сучасні безпечні та ефективні методи корекції
д. мед. н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) О.С. Чабан
32-33 Больові синдроми: підходи до діагностики та особливості лікування
завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, д. мед. н., професорка В.А. Гриб; д. мед. н., професорка, завідувачка кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) Г.В. Зайченко
34-35 Хвороба Паркінсона: як відрізнити від вторинного паркінсонізму, підтвердити діагноз та призначити оптимальне лікування
Я.Є. Саноцький, О.О. Кріпчак, Л.В. Федоришин, І.М. Карабань
36-38 Дослід­жен­ня ефективності та безпеки сатралізумабу при лікуванні хвороб спектра оптиконевромієліту
41 Оптимізація лікування болю: фокус на спондилоартрит
професорка кафедри неврології № 1 Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н. Т.М. Слободін
42-43 Основні аспекти ведення пацієнтів із хронічним болем
51 Синдром гострого корінцевого болю у працюючих пацієнтів
53-55 Ефективність рисдипламу порівняно з іншими препаратами для лікування спінальної м’язової атрофії з ранньою маніфестацією
58-59 Порівняльна ефективність препаратів хворобомодифікуючої терапії при лікуванні пацієнтів із розсіяним склерозом

ПСИХІАТРІЯ

5-6 Нові можливості лікування шизофренії: від гострого психозу до соціальної адаптації та професійної інтеграції
11 Практичні аспекти медичної психології: обмін досвідом фахівців у галузі психічного здоров’я
30-31 Принципи лікування депресії та новітні можливості сучасних антидепресантів
д. мед. н., професорка, заступниця директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» Н.О. Марута
49 Тривожний розлад: сучасний погляд на медикаментозне лікування та психотерапевтичну корекцію крізь призму доказової медицини
д. мед. н., професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету М.М. Орос

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

12-13 COVID‑19 та депресія: що нового у сфері сучасної психофармакології
д. мед. н., професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) О.С. Чабан; завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського, д. мед. н., професорка О.П. Венгер
39 Мелоксикам як препарат вибору в пацієнтів з остеоартритом та загостренням суглобового синдрому при COVID‑19
к. мед. н., професорка кафедри терапії Української військово-медичної академії (м. Київ) М.М. Селюк
44 Стратегія постковідної реабілітації нервової системи
завідувачка відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ), д. мед. н., професорка С.М. Кузнецова
45-48 Адаптация доказательных стратегий предотвращения самоубийств во время и после пандемии COVID‑19
56 Цереброваскулярні захворювання на тлі артеріальної гіпертензії: дорожня карта профілактики інсульту й деменції
д. мед. н., професор кафедри неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна В.М. Міщенко