Головна Медична газета Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 2 (57) 2021 р.

Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 2 (57) 2021 р.

Зачекайте, поки завантажується фліпбук. Щоб отримати додаткову інформацію, поширені запитання та проблеми, зверніться до документації.

НЕВРОЛОГІЯ

10
Актуальні питання діагностики та лікування больового синдрому в спині

Проблема больового синдрому в нижній частині спини не втрачає своєї актуальності. Першочергове завдання клініциста при веденні хворих – швидко зреагувати,...

14-15
Нейропротекторний потенціал холіну альфосцерату: залучення нейротрофічних сигнальних шляхів

Хвороба Альцгеймера (ХА) – ​найпоширеніше нейродегенеративне захворювання у світі, що характеризується порушеннями когнітивних функцій та пам’яті. Пошук нових терапевтичних підходів...

16-18
Спінальна м’язова атрофія: реальна терапевтична можливість порятунку

Знання новітніх даних щодо клінічних особливостей та шляхів порятунку пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) в контексті сьогодення є одним...

22-23
Ідіопатична генералізована епілепсія: узагальнення типових проявів та оптимальне лікування

Епілепсія – це хронічне неврологічне захворювання, що характеризується повторюваними раптовими епілептичними приступами. Епілептичний напад являє собою аномальний гіперсинхронний розряд кіркових...

25-26
Актуальні питання імунопрофілактики пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – ​це прогресуюче тяжке захворювання, зумовлене мутацією гена виживання мотонейронів (SMN), при якому відбувається ураження клітин...

27-28
Ефект протиепілептичної терапії у вагітних з епілепсією щодо втрати плода та вад його розвитку

З кінця ХХ ст. розуміння впливу протиепілептичних препаратів (ПЕП) на плід під час вагітності, зокрема щодо вроджених вад розвитку, поліпшилося....

29
Порушення сну: сучасні безпечні та ефективні методи корекції

Порушення сну – ​поширена проблема сучасного суспільства. Поганий сон призводить до зниження працездатності, погіршення настрою, концентрації уваги та якості життя....

32-33
Больові синдроми: підходи до діагностики та особливості лікування

V Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення в неврології», яка відбулася 8‑10 квітня 2021 р. у режимі онлайн, дала можливість...

34-35
Хвороба Паркінсона: як відрізнити від вторинного паркінсонізму, підтвердити діагноз та призначити оптимальне лікування

Хвороба Паркінсона (ХП) – серйозне дегенеративне захворювання нервової системи, внаслідок якого відбуваються повільно прогресуюче руйнування і загибель нейронних клітин головного...

36-38
Дослід­жен­ня ефективності та безпеки сатралізумабу при лікуванні хвороб спектра оптиконевромієліту

Хвороби спектра оптиконевромієліту (ХСОНМ) – ​автоімунні неврологічні розлади, ймовірна поширеність яких у світі становить 1,22 на 100 тис. людей. Вони...

41
Оптимізація лікування болю: фокус на спондилоартрит

Першим проявом спондилоартриту (СпА) є звичайний біль у спині, з яким багато хто живе роками, не приділяючи проблемі належної уваги....

42-43
Основні аспекти ведення пацієнтів із хронічним болем

Хронічний біль (ХБ), який також називають тривалим або стійким, – це біль, що може зберігатися впродовж більш ніж трьох місяців....

51
Синдром гострого корінцевого болю у працюючих пацієнтів

Гострий корінцевий синдром (ГКС), або радикулопатія – ​це медико-соціальна та економічна проблема, яка може суттєво знижувати якість життя, активність та ...

53-55
Ефективність рисдипламу порівняно з іншими препаратами для лікування спінальної м’язової атрофії з ранньою маніфестацією

Протягом останніх років для терапії спінальної м’язової атрофії (СМА) винайшли інноваційні лікарські засоби, які проходять перевірку з боку регуляторних органів...

58-59
Порівняльна ефективність препаратів хворобомодифікуючої терапії при лікуванні пацієнтів із розсіяним склерозом

Із появою хворобомодифікуючої терапії (ХМТ) прогноз для пацієнтів із розсіяним склерозом (РС) суттєво поліпшився. Нині найдієвішою стратегією лікування рецидивно-ремітивного РС...

ПСИХІАТРІЯ

5-6
Нові можливості лікування шизофренії: від гострого психозу до соціальної адаптації та професійної інтеграції

Шизофренія – ​одне з найпоширеніших і тяжких психічних захворювань, що суттєво знижує якість життя пацієнтів, їхніх родичів та опікунів. Згідно...

11
Практичні аспекти медичної психології: обмін досвідом фахівців у галузі психічного здоров’я

У квітні 2021 р. в онлайн-форматі відбулася щорічна науково-практична конференція «Медична психологія 15.0: аспекти практичної діяльності», присвячена ювілею медико-психологічного факультету...

30-31
Принципи лікування депресії та новітні можливості сучасних антидепресантів

Цьогоріч у березні відбулася науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Сучасна парадигма раціональної терапії неврологічних захворювань». Захід був присвячений обговоренню сучасних...

49
Тривожний розлад: сучасний погляд на медикаментозне лікування та психотерапевтичну корекцію крізь призму доказової медицини

У березні 2021 р. в онлайн-форматі відбулася Х науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології», де провідні вітчизняні...

ПСИХОТЕРАПІЯ

19-21
Психотерапия депрессии: заметки на полях

Рассматривая весь психотерапевтический процесс от начала до конца, возможно, полезно задать Читателю, имеющему, пусть небольшой, опыт в этой области, простой...

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

12-13
COVID‑19 та депресія: що нового у сфері сучасної психофармакології

Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я – ​це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, а не лише відсутності хвороби або...

39
Мелоксикам як препарат вибору в пацієнтів з остеоартритом та загостренням суглобового синдрому при COVID‑19

У березні 2021 р. відбувся ІІ Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини». Захід був...

44
Стратегія постковідної реабілітації нервової системи

У березні 2021 р. в онлайн-форматі відбулася X Науково-практична конференція «Сучасні аспекти клінічної неврології». У межах заходу були висвітлені ключові...

45-48
Адаптация доказательных стратегий предотвращения самоубийств во время и после пандемии COVID‑19

Каждый год в мире в результате суицида умирает около 800 тыс. человек. Согласно имеющимся данным, уровень самоубийств снижается во время...

56
Цереброваскулярні захворювання на тлі артеріальної гіпертензії: дорожня карта профілактики інсульту й деменції

У березні 2021 р. у форматі онлайн відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна парадигма раціональної терапії неврологічних захворювань». Учасники...