Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 1 (38), лютий 2017 р.

Скачати PDF

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

13-15 стр. Фармакоекономіка в розрізі страхової медицини: ліміт на здоров’я чи крок уперед?
В.І. Попович, І.А. Зупанець, А.О. Кіяшко
16-17 стр. Використання принципів фармакоекономіки в лікарській практиці
В.І. Попович, А.О. Кіяшко
32-33 стр. Значення інфекційного фактора при бронхіальній астмі та хронічному обструктивному захворюванні легень
В.В. Чоп’як, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Імунологія»

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3,8 стр. Спирамицин - позиции не утрачены
Л.В. Юдина, к.мед.н., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика
10-11 стр. Ідеальний антигістамінний препарат – міф чи реальність?
Р. Мьозгез, Є.М. Дитятковська
25,27 стр. Антибиотики: пять развенчанных мифов
Б. Спилберг
30 стр. Реальні можливості сучасних антигістамінних засобів у терапії алергічних захворювань
Огляд сучасних антигістамінних препаратів з урахуванням фармакоекономічних характеристик
44-45 стр. Прогрессирующий саркоидоз легких
Е.А. Меренкова, к.мед.н., ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

12 стр. Лефлок: современные аспекты антимикробной терапии бактериальных пневмоний у взрослых
Эффективность респираторных фторхинолонов в лечении инфекций нижних дыхательных путей
20-22 стр. Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом
В.К. Гаврисюк, д.мед.н., профессор, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
23-24 стр. GINA 2017: что нового?
Обзор обновленных рекомендаций по ведению пациентов с бронхиальной астмой
42-43 стр. Эрдостеин уменьшает выраженность воспаления и продлевает время до следующего обострения у госпитализированных пациентов с ХОЗЛ
M. Moretti, S. Fagnani, Италия
48-49 стр. Нові підходи до оптимізації терапії хронічного обструктивного захворювання легень
П. Калверли

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

5-6 стр. Місце сучасних цефалоспоринів у терапії риносинуситів
В.І. Попович
18-19 стр. Вибір антигістамінного препарату в терапії алергічного риніту
Особливості застосування пероральних антигістамінних препаратів в оториноларингологічній практиці
46-47 стр. Биорегуляционный подход в комплексной терапии ЛОР-заболеваний
С.В. Попович, ООО «Украинская академия биологической медицины», г. Киев
50 стр. Редкое осложнение тонзиллэктомии: подкожная эмфизема и пневмомедиастинум
В.М. Свистушкин, В.Е. Добротин, П.А. Кочетков, Л.С. Карапетян, Э.Е. Аветисян
51-53 стр. Сучасні аспекти вірусного риносинуситу
І.В. Лоскутова, д.мед.н., професор ДЗ «Луганський державний медичний університет», Кафедра терапії та клінічної фармаколоогії ФПО; Т.Ю. Запорожець, к.мед.н., докторант, клініка Медіком (м. Київ)