Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1 (446), січень 2019 р.

Скачати PDF

ДІАЛОГ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЕМ

15 Щодо страхування професійної відповідальності медичних працівників
І.В. Сисоєнко, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

КОНФЕРЕНЦІЯ

10-12 Неалкогольная жировая болезнь печени: современный взгляд на проблему
Ю.М. Степанов, профессор, доктор медицинских наук, директор ГУ «Институт гастро­энтерологии НАМН Украины», вице-президента Украинской гастроэнтерологической ассоциации, А. Цибуля, гепатолог, доктор философии, Варшавский медицинский университет, Польша, В.В. Чернявский, доктор медицинских наук, кафедра внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца
По итогам научно-практической конференции, 29 ноября 2018 года, г. Киев
20-21 Праздник семейной медицины: вместе – ​за здоровье украинцев
Л.Ф. Матюха, Н. Веспетал, В. Гомар и др.
По итогам научно-практической конференции, 2­5 декабря 2018 года, г. Киев

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

22-24 Кардіоваскулярна профілактика в практиці сімейного лікаря
Т. М. Соломенчук, д.м.н., професор, В. А. Скибчик, д.м.н., професор, кафедра сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

25 Лечение люмбаго: быстрый регресс симптоматики за счет регенерации нервов
Х. Хертерер, клиника Medical Park St. Hubertus, Бад-Висзе, Германия

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

3-5 Ацетилсалициловая кислота vs клопидогрел во вторичной профилактике сердечно-сосудистых событий
Н. Н. Сидорова, к.м.н., профессор кафедры военной общей практики – ​семейной медицины, Украинская военно-медицинская академия, г. Киев
8 Суглобовий синдром: диференційна діагностика, лікування
В.М. Чернобровый, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
За матеріалами науково-практичного семінару, 9 жовтня 2018 року, м. Вінниця
18-19 Сучасне лікування остеоартриту: доказова база і нові напрями досліджень
Л.В. Хіміон, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри сімейної медицини Національної медичної академії після­дипломної освіти ім. П. Л. Шупика
26-27 Зв’язок між фармакотерапією та довгостроковим контролем болю у пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба: систематичний огляд і метааналіз
Д. Грегорі, Дж. Джаковеллі, К. Мінто та cпівавт., Італія
28-29 Роль метаболічних препаратів у комплексній терапії серцево-судинних захворювань

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

32-33 Сепсис – ​синдром чи інфекційна хвороба? Еволюція дилеми
В. С. Копча, д.м.н., професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

35 Современные подходы к терапии инфекции Helicobacter pylori
И.Г. Березняков, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования
По итогам научной школы-семинара, 29 ноября 2018 года, г. Киев

ПЕДІАТРІЯ

14 Особенности лечения вирусных инфекций, пиелонефрита и пищеварительных нарушений у детей
А.Е. Абатуров, профессор, доктор медицинских наук, аведующего кафедрой факультетской педиатрии и медицинской генетики ГУ «Днепропетровская ­медицинская академия МЗ Украины»
По итогам научно-практической конференции, 1-3 марта 2018 года, г. Киев
30-31 Лікування ГРЗ у дітей: у пошуках раціонального підходу
О. О. Речкіна, д.м.н., завідувач відділення дитячої пульмонології та алергології ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ

СТОМАТОЛОГІЯ

38-39 Взаємодія лікарських засобів у практиці лікаря-стоматолога
М. В. Хайтович, д.м.н., професор, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; І. П. Мазур, д.м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ