Consilium. «Проблеми психічного здоров’я у військовий час» Головна сторінка теми

Адаптація шкали для клінічної діагностики ПТСР та опитувальника «Перелік симптомів ПТСР» для української популяції

14.09.2023

Наразі більшість сучасних методик для діагнос­тики посттравматичних станів орієнтована не на класифікацію ICD (Міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду), розроблену ВООЗ, а на DSM (Діагностичний та статистичний інструментарій для психічних розладів). Так, нещодавно було опуб­ліковано п’ятий перегляд DSM, у якому діагностичні критерії для посттравматичного стре­сового розладу (ПТСР) суттєво змінені. В глобальному контексті замість чоти­­рьох кластерів симптомів у DSM-IV з’явився ще й п’я­­тий — із додаванням негативних думок, оцінних суд­жень, почуттів.

Ці зміни насамперед зумовлені поглядами спеціалістів у галузі когнітивно-поведінкової терапії — основного науково доведеного методу лікування постстресових порушень. А також зазнали змін й шкали для оцінювання ПТСР — CAPS-5 (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5) та PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5). Через високу актуальність проб­­леми вчасного діагностування та оцінювання ПТСР сьогодні в Україні є нагальна потреба в перекладі та адаптації згаданих шкал, щоб мати змогу послуговуватися ними в нашій популяції.

Повна версія статті за посиланням >>