НПК «Другий академічний симпозіум з педіатрії»

Дата проведення: 01.03.2018 - 03.03.2018

Місто проведення: м. Трускавець

   ПРОГРАМА ЗАХОДУ   

 

 

 

 


ОГЛЯД ПОДІЇ

 

ЗМІСТ

 1. Другий академічний симпозіум з педіатрії: науковий початок весни у вітчизняній педіатрії
 2. Ефективне і безпечне лікування інфекційних захворювань респіраторного тракту у дітей: можливості сучасної фармакотерапії
 3. Сучасні тенденції в лікуванні респіраторної патології у дітей
 4. Особливості діагностики і стандарти терапії запальних захворювань кишківника у дітей 
 5. Особливості лікування вірусних інфекцій, пієлонефриту і травних порушень у дітей 
 6. Антибіотикотерапія у дітей з точки зору клінічного фармаколога та педіатра
 7. Можливості гепатопротекції при медикаментозному ураженні печінки у дітей
 8. Людина і мікробіоценоз: унікальна форма життя
 9. Проблеми діагностики та лікування респіраторних захворювань у дітей: чи існують нові рішення?
 10. Возможности фитоиммунокоррекции в профилактике рекуррентных респираторных инфекций у детей
 11. Атопический дерматит у детей: вигляд дерматолога
 12. Інновації в дії: нові шляхи подолання залізодефіциту у дітей

 

Другий академічний симпозіум з педіатрії: науковий початок весни у вітчизняній педіатрії

  до змісту  

1-3 березня 2018 року за підтримки Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика, Асоціації педіатрів України, Міжнародної академії медичної освіти відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Другий академічний симпозіум з педіатрії». Вже традиційно місцем проведення масштабного заходу стало місто Трускавець – ​перлина Прикарпаття та осередок природного оздоровлення. Незважаючи на те що весна зустріла учасників конференції лютим морозом і хуртовиною, науковий симпозіум проходив у теплій та дружній атмосфері.

Мета цього освітнього проекту – ​сприяння професійному та науковому зростанню медичних і фармацевтичних працівників, підвищення якості надання медичної допомоги та інтеграція новітніх світових стандартів системи медичного обслуговування дітей в Україні. До участі в науково-практичній конференції долучились фахівці різних спеціальностей (дитячі гінекологи, стоматологи, офтальмологи, фармакологи, ортодонти, гематологи та ін.), які разом із ­лікарями-педіатрами виступали із доповідями в форматах клінічних дуетів, тріо та квартетів. Аналіз актуальних проблем педіатрії крізь призму мультидисциплінарного підходу дозволив охопити всі аспекти діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань у дітей.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Эффективное и безопасное лечение инфекционных заболеваний респираторного тракта у детей: возможности современной фармакотерапии

   до змісту  

1-3 марта 2018 года состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Второй академический симпозиум по педиатрии», приуроченная к 100-летию Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. В мероприятии принимали участие не только ведущие отечественные специалисты, но и зарубежные коллеги. Было представлено большое количество докладов по самым распространенным детским заболеваниям. Акцент сделан не только на теоретические данные, но и на получение практических навыков с разбором клинических задач. Особое внимание было уделено респираторной патологии у детей, в том числе инфекциям дыхательных путей, и выбору оптимальной терапии, поскольку острые респираторные инфекции составляют значительную долю в структуре общей детской заболеваемости, а выбор тактики лечения не всегда однозначен.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Сучасні тенденції в лікуванні респіраторної патології у дітей

   до змісту   

Актуальною проблемою педіатрії є хвороби органів дихання, які традиційно займають провідні позиції у структурі загальної захворюваності у дітей. У практичній діяльності педіатра респіраторна патологія є основною нозологічною групою, тому детальне вивчення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики – це необхідна умова підвищення якості надання медичної допомоги дитячому населенню України. Саме до проблематики респіраторних захворювань у дітей була прикута найбільша увага відомих вітчизняних вчених та зарубіжних науковців під час проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Другий академічний симпозіум з педіатрії», яка відбулася 1-3 березня 2018 року у м. Трускавець. Розгляду найбільш актуальних аспектів ведення дітей із патологією органів дихання було присвячено дві великі секції цього форуму. Спікери розповіли про сучасні методи діагностики захворювань органів дихання у дітей, розставили основні акценти у питаннях їх диференційної діагностики, ознайомили учасників конференції з новими міжнародними рекомендаціями щодо лікування респіраторної патології та продемонстрували результати власних досліджень.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Особенности диагностики и стандарты терапии воспалительных заболеваний кишечника у детей

   до змісту   

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей – ​это одна из тех тем, которые традиционно вызывают наибольший интерес у аудитории практикующих педиатров во время проведения профильных конференций. Не стала исключением и научно-практическая конференция с международным участием «Второй академический симпозиум по педиатрии», которая состоялась 1-3 марта 2018 года в г. Трускавце. Научная программа мероприятия предусматривала обсуждение различных проблемных вопросов современной детской гастроэнтерологии. В частности, значительный интерес участников данного масштабного форума вызвало выступление известного отечественного эксперта в области детской гастроэнтерологии, заведующей единственной в Украине кафедрой педиатрической гастроэнтерологии и нутрициологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктора медицинских наук, профессора Ольги Юрьевны Белоусовой. Ее программный доклад был посвящен такой сложной клинической проблеме, как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) у детей.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Особенности лечения вирусных инфекций, пиелонефрита и пищеварительных нарушений у детей

   до змісту   

1-3 марта 2018 года в г. Трускавце состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Второй академический симпозиум по педиатрии», включавшая лекции и выступления ведущих специалистов, заседания дискуссионного клуба, а также мастер-классы. В мероприятии приняли участие врачи-педиатры и профильные специалисты из различных регионов страны.

Выступление заведующего кафедрой факультетской педиатрии и медицинской генетики ГУ «Днепро­петровская медицинская академия МОЗ Украи­ны», доктора медицинских наук, профессора Александра Евгеньевича Абатурова (г. Днипро) было посвящено интерферонотерапии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Антибіотикотерапія у дітей з точки зору клінічного фармаколога та педіатра

   до змісту   

Під час науково-практичної конференції з міжнародною участю «Другий академічний симпозіум з педіатрії» (1-3 березня 2018 р., м. Трускавець) значну зацікавленість аудиторії викликали доповіді з проблем антибіотикорезистентності та антибіотикотерапії у дітей, які були представлені у форматі «клінічного дуету». Розглянути ці вкрай актуальні питання з точки зору клінічного фармаколога та педіатра запропонували відомі вітчизняні вчені – ​завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Галина Володимирівна Бекетова та завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Ганна Володимирівна Зайченко. Пропонуємо до уваги читачів стислий огляд тез цих виступів.

Завідувач кафедри фармакології Національ­ного медичного універси­тету імені О.О. Бо­го­мольця, доктор медичних наук, професор Ганна Володимирівна Зайченко.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Можливості гепатопротекції при медикаментозному ураженні печінки у дітей

   до змісту   

Медикаментозне лікування, без сумніву, є основним складником комплексної терапії більшості захворювань не тільки в педіатрії, а й в інших галузях медицини. Проте під час призначення того чи іншого препарату та їх комбінацій обов’язково необхідно враховувати можливий ризик медикаментозного ураження печінки, яке є досить частим ускладненням фармакотерапії. Враховуючи потенційну гепатотоксичність значної кількості лікарських засобів, у процесі лікування будь-якого основного захворювання слід пам’ятати про печінку – ​орган, що завжди перебуває «під прицілом» чужорідних речовин природного та синтетичного походження.

У рамках науково-­практичної конференції з між­народною участю «Другий академічний симпозіум з педіатрії», яка відбулася 1-3 березня 2018 р. в м. Трус­кавець, розглянуто різноманітні варіанти медикаментозного лікування широкого спектра захворювань у педіатрії. Тому цілком логічним було включення до програми симпозіуму доповіді «Медикаментозне ураження печінки: клініка, діагностика та лікування», яку представила завідувач кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, вчений секретар ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктор медичних наук, професор Валентина Сергіївна Березенко.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Людина і мікробіоценоз: унікальна форма життя

   до змісту   

Медична наука не стоїть на місці, і з її поступом вчені відкривають нові, донині не відомі патофізіологічні механізми розвитку різних захворювань. Водночас сучасні методи діагностики дають змогу встановити етіопатогенетичні зв’язки, а інноваційні лікарські засоби відкривають нові можливості для терапії. І чим більше стає обсяг наших знань, тим краще ми розуміємо, наскільки незвіданим є людський організм як біологічна система. Зокрема, це стосується мікробіому людини – ​сукупності усіх мікроорганізмів (бактерій, вірусів, грибів, найпростіших) у всіх біотопах. Революційні відкриття щодо біоценозу людини посідають належне місце у переліку 10 найбільш значущих наукових здобутків ХХІ ст.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Проблеми діагностики та лікування респіраторних захворювань у дітей: чи існують нові рішення?

   до змісту   

Патологія респіраторного тракту у дітей залишається найактуальнішою проблемою сучасної педіатрії. Незважаючи на те що основну категорію пацієнтів у лікарів первинної ланки медичної допомоги становлять хворі з ураженням органів дихання, існує ціла низка досі не вирішених питань щодо діагностики та лікування вказаних станів. Особливо це стосується дітей молодшого віку, оскільки анатомо-фізіологічні особливості їх дихальної системи зумовлюють труднощі у трактуванні симптомів респіраторних захворювань, що призводить до помилкової або запізнілої верифікації діагнозу, а отже, і до призначення не завжди коректного лікування.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Возможности фитоиммунокоррекции в профилактике рекуррентных респираторных инфекций у детей

   до змісту   

В ходе эволюции человеческий организм научился противостоять пагубному воздействию различных факторов окружающей среды с помощью общих защитных механизмов адаптации. Адаптация – ​это универсальное свойство всех живых существ, с помощью которого организм реагирует на различные раздражители. Все адаптационные механизмы действуют по общему принципу, поэтому изучение реакции организма на один фактор позволяет предположить его ответ на воздействие других факторов. Основная цель адаптационных механизмов – ​это сохранение постоянства внутренней среды организма (гомеостаза) и поддержание динамического равновесия. Сегодня общепризнан тот факт, что ведущую роль в развитии многих заболеваний играют истощение или неспособность механизмов адаптации противостоять негативному воздействию внешних и внутренних факторов. 

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Атопический дерматит у детей: взгляд дерматолога

   до змісту   

Аллергические заболевания – ​это глобальная проблема ХХІ века, от которой страдает около 35% жителей планеты. В педиатрической практике весьма распространенной аллергической патологией является атопический дерматит (АД). Это заболевание, по разным оценкам, отмечается у 3-10% детского населения. В структуре всех дерматозов на АД приходится около 20-50% случаев, и этот показатель продолжает расти. Хроническое течение АД, частые обострения и неприятные симптомы зачастую приводят к психологической дезадаптации ребенка.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ   

 

Інновації в дії: нові методи подолання залізодефіциту у дітей

   до змісту   

Дефіцит заліза – ​це глобальна проблема людства, яка охоплює понад третину населення світу. Велика поширеність недостатності цього мікроелемента пов’язана насамперед з аліментарними факторами (незбалансованим харчуванням, неправильним або пізнім введенням прикорму тощо). Найбільш вразливими до дефіциту заліза є діти віком від 6 місяців до 2 років та підлітки, адже у ці періоди життя людини відбуваються активний ріст і розвиток органів та систем організму, зокрема імунної системи. Оскільки у ранньому дитячому віці завершується формування структур головного мозку, у тому числі гіпокампа, активними є процеси дендритогенезу, синаптогенезу та мієлінізації нервових волокон, навіть незначний дефіцит заліза може негативно позначитися на психомоторному розвитку дитини  та її когнітивних функціях. Тому кожний лікар-педіатр має враховувати потребу дитячого організму в основних мікронутрієнтах та профілактувати наслідки їх недостатності за допомогою сучасних методів.

   ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ