Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 21 (466), листопад 2019 р.

Скачати PDF

КОНФЕРЕНЦІЯ

19 Медичні аспекти боротьби з неінфекційними захворюваннями: диференційний підхід до оцінки інформованості населення, комплаєнсу до профілактики та лікування
Т.А. Лавренко, відділ науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
За підсумками науково-практичної конференції, 10 жовтня, м. Харків
45-46 Орфанні захворювання: мультидисциплінарний погляд на державно-приватне партнерство
М.С. Загрійчук, А.В. Дубнов, Л.В. Булах, А.К. Жумаділов, Т.Г. Кулеша, Я. Ахренс, Н.В. Самоненко, М.К. Слободніченко
За підсумками науково-практичного форуму, 10 жовтня, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

6 Вплив структури раціону на метаболічний синдром та інсулінорезистентність
лікар-дієтолог Клініки дієтології Самойленко (м. Київ) Ганна Белокоз
За підсумками науково-практичного форуму, 4-5 жовтня, м. Київ
33 Ведення пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь після перенесеного внутрішньочерепного крововиливу: тандем невролога та кардіолога
керівник інсультного центру Універсальної клініки «Оберіг», кандидат медичних наук Ю.В. Фломін, старший науковий співробітник відділу аритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», кандидат медичних наук Т.В. Гетьман
За підсумками XX Національного конгресу кардіологів України, 25-27 вересня, м. Київ
50-51 Мобільні прилади та здоров’я

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

38-39 Лікування глаукоми, хвороби сухого ока та фототоксичного ураження сітківки: останні новини з Рефракційного пленеру
професор A.Hommer (м. Відень, Австрія); завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор П.А. Бездітко; головний лікар Центру лазерної хірургії ока «Візіум» (м. Київ), кандидат медичних наук Л.М. Коваленко
За підсумками пленеру, 17-19 жовтня, м. Київ
40-41 Стратегії зменшення оксидативного стресу в пацієнтів із глаукомою
M. D. Pinazo-Duran, K. Shoaie-Nia, V. Zanon-Moreno і співавт.
43 Всеукраинская конференция «Актуальные вопросы офтальмологии»: в центре внимания – глаукома
доктор медицинских наук М.А. Знаменская (г. Киев)
По итогам научно-практической конференции, 4-5 октября, г. Ивано-Франковск

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

15-18 Какова оптимальная продолжительность антибактериальной терапии при нетяжелых внебольничных пневмониях у взрослых?
И.Г. Березняков, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования

СТОМАТОЛОГІЯ

36-37 Історичні аспекти організації стоматологічної служби в Україні
І.П. Мазур, д.м.н., професор кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, президент ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

5 Новий погляд на профілактичне застосування ацетилсаліцилової кислоти в пацієнтів із цукровим діабетом
34-35 Остеоартроз: оптимізація лікування
завідувач відділення ревматології з Центром імунобіологічної терапії Запорізької обласної клінічної лікарні, доктор медичних наук Д.Г. Рекалов; головний лікар медичного центру «Клініка сучасної ревматології» (м. Київ), кандидат медичних наук С.Х. Тер-Вартаньян
За підсумками науково-практичної конференції, 31 жовтня – 1 листопада, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

10-11 Кишкова мікробіота – важливий «гравець» у патогенезі захворювань людини
професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук В.В. Чернявський, завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук, професор О.Є. Абатуров, професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук А.В. Бондаренко
За підсумками телемосту, 10 жовтня
21-22 Коморбідність у гастроентерології: нові виклики у веденні пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки
професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук В.В. Чернявський, професор М. Хартлеб (Клініка гастроентерології і гепатології при Сілезькому медичному університеті в м. Катовіце, Польща), лікар загальної практики – ​сімейної медицини, лікар-дієтолог ДУ «Інститут серця МОЗ України», асистент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Н.О. Суслова
За підсумками науково-практичної конференції, 24 жовтня
24-25 Персонифицированные подходы к ведению больных с функциональной гастроинтестинальной патологией
С.М. Ткач, д.м.н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
27 Адеметіонін у лікуванні хворих на хронічний гепатит С
професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Л.Л. Пінський
За підсумками науково-практичної конференції, 9 жовтня, м. Київ