Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4 (473), лютий 2020 р.

Скачати PDF

РЕВМАТОЛОГІЯ

3 Лікування тяжкого болю при остеоартриті: чи є альтернатива внутрішньосуглобовим кортикостероїдам?
4 Топічні аналгетики при остеоартриті: швейцарський досвід
Р. Тейлер, Г. Фрейстаттер, клініка Цюрихського університету, Швейцарія
8-10 Тактика назначения лекарственных средств в периоперационный период у больных ревматоидным артритом
И.Ю. Головач, д.м.н., профессор, КБ «Феофания» ГУД; Е.Д. Егудина, д.м.н., профессор, С.Х. Тер-Вартаньян, к.м.н., Клиника современной ревматологии, г. Киев; О.В. Синяченко, д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Лиман
13 Голімумаб у ревматології: новини з конгресу ACR/ARP 2019
14-15 Системная красная волчанка в исследованиях одного года: обзор 2019 года
D. Zucchi, E. Elefante, E. Calabresi, V. Signorini, A. Bortoluzzi, C. Tani, Пизанский университет, Италия
17 Кишковий мікробіом і суглоби: новий погляд на застосування глюкозаміну та хондроїтину при остеоартриті
18-19 Истинный хондропротектор СУСТАМАР: эффективная защита суставов
21 Застосування теноксикаму в лікуванні остеоартриту й інших больових синдромів різної етіології
Д. ­Г. ­Рекаловим, доктор медичних наук, професор (м. Запоріжжя)
22-23 Конгрес Американської колегії ревматологів та Асоціації професіоналів у ревматології: оновлена доказова база
24-25 Актуальні питання лікування спондилоартритів
О.І. Івашківський, к.м.н., КНП «Олександрівська клінічна лікарня»; Т.А. Карасевська, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

НЕВРОЛОГІЯ

6-7 Сучасна психосоматична практика: діагностичні критерії
О. О. Хаустової, доктор медичних наук, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ)

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

26-27 Ведення хворих на ЦД 2 типу із супутньою серцево-судинною патологією
О.М. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти

КАРДІОЛОГІЯ

31 Місце статинів у первинній профілактиці ішемічної хвороби серця
О. ­Й. ­Жарінов, професор, доктор медичних наук, авідувач кафедри функціональної діагностики Націо­нальної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ)
32-33 Огляд настанов ACC/AHA (2019) щодо первинної профілактики серцево-судинних захворювань

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

42-43 Актуальні питання лікування захворювань дихальної системи
­Я. О. ­Дзюблик, Б. ­Н. ­Біль, Ю.­В. ­Дєєва

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

44-45 Лечение инфекций нижних дыхательных путей у амбулаторных пациентов: фокус на кларитромицин
A. Mahashur, Национальный госпиталь и медицинский исследовательский центр, г. Мумбаи, Индия

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

46 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: окремі міждисциплінарні питання
В. ­В. ­Чернявський, доктор медичних наук, професор кафед­ри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ)

ДЕРМАТОЛОГІЯ

48-49 Клинические варианты пурпурозных высыпаний
Л.Д. Калюжная, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
50 Топічні кортикостероїди в клінічній практиці