Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 16 (485), 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

10 Клінічна школа з питань артеріальної гіпертензії: коморбідність і супутні стани
Давидова Ю. В., акушер-гінеколог, доктором медичних наук, професор
11 Торасемід у лікуванні артеріальної гіпертензії
12-13 Клопідогрель у 2020 році: переоцінка ролі в клінічній практиці
G. Patti та співавт.
14-15 Порівняння аміодарону та пропафенону в періоді гасіння після радіочастотної катетерної абляції в пацієнтів із фібриляцією передсердь: дослідження із застосуванням псевдорандомізації
R.D. Huang, J.J. Lin, K.Z. Gong і співавт.
17 Нікорандил у лікуванні стабільної стенокардії
Дж.М. Таркін, Х.К. Каскі, Велика Британія
21 Коморбідний пацієнт з АГ, ІХС і ХОЗЛ: раціональний вибір терапії
23,25 Артеріальна гіпертензія з ожирінням: безліч чинників і складні механізми ремоделювання серця та судин
В.Г. Псарьова, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини Сумського державного університету; М.М. Кочуєва, д.м.н., професор, завідувачка кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти
26-27 FROZEN: клінічне неінтервенційне дослідження з оцінки ефективності та безпеки терапії розувастатином у пацієнтів з гіперліпідемією
Б. Юг, Б. Барбич-Жагар, М. Грошель і співавт.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Алкогольна хвороба печінки: міжнародні рекомендації та реальні можливості лікаря-практика
45 Роль пробіотиків у лікуванні шлунково-кишкових захворювань: клінічні рекомендації Американської гастроентерологічної асоціації
46 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в дітей: діагностика та лікування з позицій доказової медицини
47-49 Клінічні рекомендації Американської колегії гастроентерології: хронічний панкреатит
T.B. Gardner, D.G. Adler, C.E. Forsmark і співавт.
51-52 Хронічні захворювання печінки: особливості перебігу та сучасні можливості комплексного лікування
53,61 22-й Всесвітній конгрес Європейського товариства медичної онкології: огляд представлених досліджень
59-60 Вплив цитопротектора ­Антраль® на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз у хворих на хронічний панкреатит
О.С. Хухліна, д.м.н., професор, І.В. Дудка, к.м.н., Т.В. Дудка, к.м.н., В.С. Смандич, к.м.н., кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»; В.О. Павлюк, департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА
62 Пантопразол у клінічній практиці
І.І. Князькова, д.м.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

38-39 Сучасні концепції ведення дорослих пацієнтів із гострим риносинуситом
A.M. Aring, M.M. Chan, OhioHealth Riverside Methodist Hospital, м. Колумбус, США