Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 2 (495), 2021 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

43-44 Цукровий діабет і серцево-судинні захворювання: нові рекомендації з профілактики
керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України, доктор медичних наук Л.К. Соколова та доктор медичних наук, професор О.Й. Жарінов, завідувачка кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор О.М. Барна
46-47 Нова парадигма лікування цукрового діабету 2 типу
49-50 Довгострокова прихильність до прийому метформіну: висновки з дослідження DPPOS
51 Найцікавіші клінічні дослідження в галузі ендокринології 2020 року
52-53 Тіоктова кислота при цукровому діабеті: лікування полінейропатії та не тільки
54-55 Огрядний пацієнт на прийомі сімейного лікаря: що насправді ховається за «косметичною проблемою»
В. І. Паньків, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
58-59 Антиоксидантний захист щитоподібної залози – запорука здоров’я всього тіла
61-62 Автоімунний тиреоїдит у практиці сімейного лікаря: поради ендокринолога
заступник директора з наукових питань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України (м. Київ), доктор медичних наук, професор Т.Ю. Юзвенко
63 Метаболічний синдром у міждисциплінарному аспекті: нові погляди на стару проблему
директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.М. Тодуров, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Б.М. Маньковський, президент Української гастроентерологічної асоціації, доктор медичних наук, професор І.М. Скрипник
65-66 Проблеми та можливості покращення контролю кардіометаболічних ризиків під час пандемії COVID‑19
Л.К. Соколова, д.м.н., керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ

РЕВМАТОЛОГІЯ

5-6 Гіперурикемія, коморбідна патологія та фебуксостат (за результатами міждисциплінарної дискусії)
В.М. Коваленко, І.Ю. Головач, Д.Г. Рекалов, О.Г. Несукай, С.В. Кушніренко

ОРФАННІ ХВОРОБИ

28-29 Резолюція Ради експертів «Про взаємозамінність біологічних лікарських засобів на прикладі хвороби Гоше»
Н.О. Пічкур, С.В. Клименко, П. Містрі, Чарльз Лоренцо, Н.Г. Горовенко, Г.Р. Акопян, Л.Я. Дубей, С.О. Сівкович, Н.І. Сінчук, Н.В. Ольхович

КАРДІОЛОГІЯ

38-39 Серцева недостатність: сучасні можливості діагностики та лікування
завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (м. Дніпро), доктор медичних наук, професор О.В. Курята
41-42 Пацієнт молодого віку з COVID-19: у фокусі – серцево-судинні ускладнення та реабілітація
М.М. Долженко, д.м.н., професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ