Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 12 (529), 2022 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Діарея при COVID-19 та екзокринна недостатність підшлункової залози
10-11 Порівняльне вивчення ефективності Холоплант®‑Тау в лікуванні гіпомоторної дисфункції жовчного міхура, асоційованої з біліарним сладжем
В.Б. Доготар, С.М. Ткач, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
12 Стрес-індуковані проблеми ШКТ і психофармакотерапія в гастроентерології
14-15 Пробіотик Bacillus clausii: сьогодення та перспективи застосування в клінічній практиці
О.Ю. Бєлоусова, д.м.н., завідувачка кафедри педіатрії та дитячої гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти О

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

24-27 Багатоцентрове рандомізоване відкрите порівняльне дослідження ефективності назального спрея Аква Маріс® Екстра Стронг як симптоматичної терапії за відкладеного призначення антибіотиків у лікуванні гострого риносинуситу в дітей 6-11 років
В. І. Попович, д.м.н., професор, І. В. Кошель, д.м.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет; Л. І. Пілецька, Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня; Р. М. Орловська, Приватна дитяча поліклініка № 1, м. Івано-Франківськ

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

29-30 Цитиколін для підтримки пам’яті в людей старшого віку
М. Святкевич, П. Гриб, відділення експериментальної фармакології, Медичний науково-дослідний інститут ім. М. Моссаковського, Польська академія наук, м. Варшава, Польща
31 Лікування депресивного розладу
32-33 Стрес, когнітивні порушення та хронічна ішемія головного мозку: як розірвати хибне коло?
С.Г. Бурчинський, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА

34 Застосування медичного виробу Аплікус (гідрогель метилкремнієвої кислоти зі сполуками міді) в лікуванні хірургічної інфекції бойової травми
С.А. Сапа, к.м.н., начальник відділення гнійної хірургії, полковник медичної служби, хірург вищої категорії, М. Грабовець, ординатор передового хірургічного відділення, капітан медичної служби, НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

38-39 Характеристика лабораторних методів діагностики вовчакового антикоагулянту
О. О. Мельник, к.б.н., м. Київ