Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 18-19 (535-536), 2022 р.

Скачати PDF

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

18-19 Аналіз ефективності цефдиніру в лікуванні гострого гнійного остеомієліту в дітей
Т.В. Марушко, д.м.н., професор, Т.В. Куріліна, д.м.н., професор, С.А. Якимович, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, КНП КМДКЛ № 1, м. Київ
20-21 Сучасний підхід до лікування негоспітальної пневмонії
22-23 Глобальні клінічні настанови з лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин
24 Нові дані про роль бактеріальної інфекції в етіології захворювань нижніх дихальних шляхів
Завідувачка кафедри внутрішньої медицини 1 Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Людмила Іванівна Конопкіна

НЕВРОЛОГІЯ

8-9 Сучасні підходи до лікування спастичності: який міорелаксант обрати?
Т.І. Насонова, д.м.н., професор кафедри неврології № 1 Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ

13 Патогенез гострого коронарного синдрому в сучасних умовах
Завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Олександр Миколайович Пархоменко

ОРФАННІ ХВОРОБИ

32-33 Складнощі діагностики спадкового ангіоневротичного набряку в разі клінічного поліморфізму його проявів
Л.В. Забродська, к.м.н., ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України», президент ГО «Українська асоціація пацієнтів на спадковий ангіоневротичний набряк»